มติ ก.อ.เอกฉันท์! ตั้ง ‘อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์’ เป็น อสส.คนใหม่

ประชุมบอร์ดอัยการ ครั้งที่ 3/2566 ที่มี “พชร ยุติธรรมดำรง เป็นประธาน มีมติเอกฉันท์แต่งตั้ว “อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์” ขึ้นทำหน้าที่อัยการสูงสุดคนใหม่ แทนที่ “นารี ตัณฑเสถียร” ที่จะพ้นวาระ 30 ก.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงาน การประชุมคณะกรรมการอัยการ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งมี นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) เป็นประธานการประชุมฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบวาระงานสำคัญหลายวาระ อาทิ

รับทราบกรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ขอโอนกลับเข้ารับตำแหน่งข้าราชการอัยการ, รับทราบการประเมินผลรายบุคคลการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง หลักสูตรการอบรมอัยการจังหวัด รุ่นที่ 43 จำนวน 115 ราย, รับทราบเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการอัยการและอัยการอาวุโส, เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายศักดา ช่วงรังษี รองอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนในคณะกรรมการผู้แทน สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ ร.ต.ท. อุทัย อาทิเวช รองอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนสำรอง และ เห็นชอบให้นายอิทธิพร แก้วทิพย์ รองอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิก ในคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์

เเละ วาระสำคัญที่น่าสนใจ คือ ที่ประชุม ก.อ.มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบแต่งตั้ง นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ รองอัยการสูงสุด เป็นอัยการสูงสุด คนที่ 18 ต่อจากน.ส. น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด ที่จะพ้นวาระบริหารในวันที่ 30 ก.ย. นี้

สำหรับขั้นตอนต่อไป สำนักงานอัยการสูงสุดจะดำเนินการตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 10 โดยจะมีหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิสภา เพื่อนำเข้าที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โดยนัดประชุม ก.อ. ครั้งที่ 4/2566 ในเวลา 09.30 น. ของวันที่  26 เม.ย.ที่จะถึงนี้.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password