STRATEGIES

“กรมสรรพากร” แจงข้อเท็จจริง การประมูลปรับปรุง ระบบปรับอากาศ หลัง”ชัยโจเดนกิ” ชนะประมูล

Post Views: 746 กรมสรรพากรชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีโครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศของกรมสรรพากร ดำเนินการด้วยการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ โดย บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล ในราคา 191,844,975.85 บาท วันที่ 31 มี.ค.2566 ตามที่ได้มีข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อมวลชน ถึงความชำรุดบกพร่อง ระบบปรับอากาศของอาคารกรมสรรพากร จนทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในอาคาร ได้รับความเดือดร้อน และทำให้มีคำถามถึงความโปร่งใสของที่มาของโครงการและกระบวนการจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ นั้น กรมสรรพากร ขอชี้แจงว่า กรมสรรพากร ได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นเงินฝากค่าใช้จ่าย…

Read More

บสย. เปิดบูธ เสริมสภาพคล่อง ผปก.ในงานมหกรรมชี้ช่องรวยแฟรนไชส์

Post Views: 581 บสย. ผนึกพันธมิตร ช่วยรายย่อย ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ เปิดบูธ บสย. F.A. Center จัดผู้เชี่ยวชาญเต็มทีมให้คำปรึกษาฟรี พร้อมเติมสภาพคล่อง สร้างอาชีพ ด้วยโพรดักส์ “บสย. SMEs เข้มแข็ง” ในงานมหกรรมชี้ช่องรวยแฟรนไชส์ เซ็นทรัล บางนา ​นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเปิดบูธ บสย….

Read More

เปิดโครงการ ‘บัตรเหมาจ่าย’ เดือนละ 2,000 บ. ขึ้นรถไฟสายสีแดงได้ 50 เที่ยว รถเมล์ไม่อั้น

Post Views: 732 รองโฆษกรัฐบาล เผย รัฐบาลเพิ่มความสะดวกเชื่อมโยงระบบขนส่ง ช่วยประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เปิดโครงการ ‘บัตรเหมาจ่าย’ จ่ายเดือนละ 2,000 บาท ขึ้นรถไฟสายสีแดงได้ 50 เที่ยว รถเมล์ไม่อั้น วันที่ 31 มี.ค. 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เร่งดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ได้แก่ การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร เพื่อช่วยให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกรวดเร็ว…

Read More

“บางจาก” ตั้งศูนย์บริหารเงิน ยกระดับการบริหารเงินสู่แนวปฏิบัติสากล

Post Views: 562 บางจาก จัดตั้งศูนย์บริหารเงิน ยกระดับการบริหารเงินสู่แนวปฏิบัติสากล เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รองรับการขยายตัวต่อเนื่องทางธุรกิจ นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า บางจาก ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท บางจาก ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (Bangchak Treasury Center Company Limited หรือ “BCTC”)…

Read More

ธ.ก.ส. เพิ่มช่องทางให้บริการทางการเงินผ่าน Banking Agent

Post Views: 571 ธ.ก.ส. เพิ่มช่องทางในการให้บริการทางการเงินผ่าน Banking Agentได้แก่ เคาน์เตอร์ Lotus’s เคาน์เตอร์ Cenpay และ SABUY COUNTER ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพิ่มช่องทางในการให้บริการฝากเงินสดผ่าน Banking Agent ของธนาคาร ได้แก่ เคาน์เตอร์ Lotus’s เคาน์เตอร์ Cenpay และ SABUY COUNTER เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ธ.ก.ส….

Read More

EXIM BANK ร่วมเสวนาในงานประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 28 ของ TNSC

Post Views: 566 EXIM BANK ร่วมเสวนาหัวข้อ “ส่องนโยบายเศรษฐกิจ ปรับเข็มทิศส่งออกไทย” งานประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 28 ของ TNSC ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมเสวนาหัวข้อ “ส่องนโยบายเศรษฐกิจ ปรับเข็มทิศส่งออกไทย” กับ ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) นางสาวณิชชาภัทร กาญจนอุดมการ ผู้อำนวยการกองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า…

Read More

BAM ชู “ศักยภาพ” เป็น “แก้มลิง” ให้สถาบันการเงิน ดัน 4 โครงการช่วยลูกหนี้ คืนระบบศก.

Post Views: 737 BAM ชูศักยภาพการเป็นแก้มลิง รองรับหนี้เสียให้กับ สถาบันการเงินเพื่อแก้ไขให้เป็นหนี้ดี ดัน4โครงการช่วยเหลือลูกหนี้ กลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจ เผยสามารถ บริหารจัดการ NPL จนได้ข้อยุติไปแล้ว 124,089 ราย รวมภาระหนี้ 295,539 ล้านบาท พร้อมตั้งศูนย์แก้ไขหนี้ออนไลน์ by BAM ห้คำปรึกษาแก้หนี้สินให้กับประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)…

Read More

MPI เดือน ก.พ. หดตัวร้อยละ 0.45 เหตุศก.โลกยังคงเปราะบาง

Post Views: 563 สศอ. เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566 หดตัวร้อยละ 0.45 รับผลกระทบอุปสงค์จากต่างประเทศที่อ่อนแอลง หลังสภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบาง ด้านอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดในประเทศ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง พร้อมคาดการณ์ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2566 จะทรงตัวหรือดีขึ้นเล็กน้อย นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566 อยู่ที่ระดับ 98.89…

Read More

สสว. จับมือ UN Women สร้างความเสมอภาคผู้ประกอบการสตรี

Post Views: 571 สสว. ลงนาม MOU องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ มุ่งเน้นสร้างความร่วมมือความเสมอภาคทางเพศและสร้างผู้ประกอบการสตรีที่เข้มแข็ง นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สสว. และองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ว่า สสว. ให้ความสำคัญสูงสุดกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย มุ่งเน้นการเสริมสร้างโอกาสในการเพิ่มอำนาจทางเศรษฐกิจโดยการกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์การส่งเสริม MSMEs ตลอดจนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมการเติบโตของผู้ประกอบการ ผอ.สสว. เผยว่า…

Read More

“สถาบัน กนอ.” ปั้นขุมพลังอัจฉริยะ ป้อนอุตฯไทย

Post Views: 595 กนอ. เปิดโมเดล “สถาบัน กนอ.” สร้างขุมพลังอัจฉริยะให้ภาคอุตสาหกรรมไทย หวังยกระดับนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนต่างชาติ นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า การสร้างกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นโจทย์สำคัญของการพัฒนาเพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อีกทั้งแรงงานที่มีทักษะฝีมือ (Skills Labor) ก็เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ที่จะต้องได้รับการ Upskill ให้เท่าทันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ “สถาบัน กนอ.”…

Read More

Page 1 of 73

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password