ECONOMY

เครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้ของเหลวร้อน-ภาชนะสแตนเลส เป็นสินค้าควบคุม ปลายปีนี้

Post Views: 588 “พิมพ์ภัทรา” เร่ง สมอ. ทำความเข้าใจผู้ประกอบการทั้งทำและนำเข้า “เครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้ของเหลวร้อน” และ “ภาชนะสแตนเลส” ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ปลายปี 2567 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ได้มีมติเห็นชอบให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้ของเหลวร้อน เช่น หม้อหุงข้าว หม้อต้มไฟฟ้า และกระติกน้ำร้อน เป็นต้น และภาชนะสแตนเลส 7 รายการ ได้แก่ หม้อ กระทะ…

Read More

SME D Bank ผนึกพันธมิตร ‘เติมทุนคู่พัฒนา’ ปั้นผู้ประกอบการยุคใหม่

Post Views: 581 รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง SME D Bank กับ 4 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สสว. NIA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พร้อมอุ้มเข้าถึงแหล่งทุนคู่พัฒนา สร้างผู้ประกอบการยุคใหม่เปี่ยมศักยภาพดันเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนพาประเทศไทยเติบโตตามเป้าหมาย IGNITE THAILAND นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs พร้อมเข้าสู่แหล่งทุนควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”…

Read More

กรมสรรพากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้างกรณีถูกเลิกจ้าง

Post Views: 604 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 มีมติอนุมัติหลักการการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้างกรณีถูกเลิกจ้าง เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างที่เดือดร้อนจากการถูกเลิกจ้างให้ได้รับการบรรเทาภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรม ดร.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรตระหนักถึงภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเงินค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้างกรณีถูกเลิกจ้าง จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพื่อปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้างกรณีถูกเลิกจ้าง ให้สอดคล้องกันกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานและสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.กำหนดให้ค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรือตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ แต่ไม่รวมถึงค่าชดเชยที่ได้รับเพราะเหตุเกษียณอายุหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกินค่าจ้างของการทำงาน 400…

Read More

เอกชน หวั่นดัชนีร่วงต่อเนื่อง แนะรัฐส่งเสริม SMEs หนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย

Post Views: 592 ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ และนายนาวา จันทนสุรคน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมเปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2567 อยู่ที่ระดับ 88.5 ปรับตัวลดลงจาก 90.3 ในเดือนเมษายน 2567 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของดัชนีฯ พบว่า ปรับตัวลดลงทุกองค์ประกอบ ทั้งยอดขายโดยรวม ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ ทั้งนี้ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงเป็นผลมาจากกำลังซื้อในประเทศที่ยังเปราะบาง เนื่องจากเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนรวมถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงและสัดส่วนหนี้เสีย (NPLs) ที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้การบริโภคสินค้าชะลอลง ขณะที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น…

Read More

‘พิมพ์ภัทรา’ สั่ง สมอ. เร่งผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

Post Views: 630 “พิมพ์ภัทรา” สั่ง สมอ. เร่งผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมศักยภาพ หลังให้การรับรองมาตรฐานห้องแล็บระดับสากล นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ทั้ง First S-curve และ New S-curve ที่มีศักยภาพในการเติบโตและสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ได้มีการหารือกับนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา และมีความเห็นตรงกันในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพ…

Read More

พลังงาน ชี้แผน PDP 2024 มุ่งเสถียรภาพระบบไฟฟ้าเพิ่มพลังงานหมุนเวียนตอบโจทย์ลดคาร์บอน

Post Views: 609 ปลัดพลังงาน เผย แผน PDP 2024 ยังไม่นิ่ง รับฟังทุกภาคส่วน หวังเพิ่มพลังงานหมุนเวียน ลดคาร์บอน ชี้ปรับแผนเพิ่มโซลาร์ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องเป้าหมาย NDC 40% ยันก๊าซธรรมชาติยังเป็นเชื้อเพลิงหลัก แจง ค่าไฟไม่ใช่ 3.80 บาทต่อหน่วยเพราะต้องรวมคืนหนี้ กฟผ. อีก 30 สตางค์ต่อหน่วย วันนี้ (17 มิถุนายน 2567) นายประเสริฐ…

Read More

อุตฯ เผย ขนกากตะกอนแคดเมียมกลับจังหวัดตากแล้วกว่า 77%

Post Views: 606 กระทรวงอุตสาหกรรม เผยความคืบหน้าการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมไปยังพื้นที่ปลายทางที่โรงงานในจังหวัดตากแล้ว 10,042 ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77 ขนหมดภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ พร้อมเร่งตรวจสอบและเตรียมการซ่อมแซมบ่อกักเก็บกากตะกอนที่ถูกเปิดออกต่อไป ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหา และการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน เปิดเผยว่า “นับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 16 มิถุนายน 2567 ได้มีการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมจาก พื้นที่เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และ จังหวัดชลบุรี…

Read More

‘พีระพันธุ์’ เสนอประสาน 3 กระทรวงแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ

Post Views: 623 ‘พีระพันธุ์’ เสนอแนวทางแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ ประสานความร่วมมือ 3 กระทรวงพลังงาน-พาณิชย์–เกษตรฯ ชี้ช่องกรมการค้าภายในปรับปรุงราคารับซื้อผลปาล์ม พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดทั้ง 3 กระทรวงร่วมตรวจสอบราคารับซื้อที่ลานเท เชื่อมั่นช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างแท้จริง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการรับซื้อปาล์มจากเกษตรกรที่มีราคาตกต่ำ ก่อนการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาว่า การประชุมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุม ครม….

Read More

‘2 บิ๊กคมนาคม’ ลุยขอนแก่น ลั่น! อัดเพิ่มงบบำรุงถนนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอีสาน

Post Views: 869 “สุริยะ – มนพร” ลงพื้นที่ขอนแก่น พร้อมอัดเพิ่มงบบำรุงเส้นทางคมนาคมให้ประชาชนเดินทางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคอีสานได้อย่างสะดวกปลอดภัย สนับสนุนการค้า และการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เพื่อติดตามโครงการพัฒนาทางหลวงสำหรับการแก้ไขปัญหาการจราจร รองรับการเดินทางในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความสะดวก ปลอดภัย โดย สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)…

Read More

‘คงกระพัน’ ประกาศ กลยุทธ์ ขับเคลื่อน ปตท. เติบโต ยั่งยืน

Post Views: 629 วันนี้ (14 มิถุนายน 2567) ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยวิสัยทัศน์ “ปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน” หรือ “TOGETHER FOR SUSTAINABLE THAILAND, SUSTAINABLE WORLD” ดำเนินธุรกิจบนหลัก “ความยั่งยืนอย่างสมดุล” ให้เหมาะกับบริบทองค์กรทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม…

Read More

Page 1 of 232

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password