นักกีฬาไทย…ฝันได้ไกลระดับโลก! กับโครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ พลัส

เฮ! กีฬาเมืองไทยก้าวสู่ยุคบูมสุดขีด หลัง “รัฐบาลเศรษฐา” ประกาศยุทธศาสตร์หนุนด้านกีฬาสุดขั้ว ต่อยอดโครงการเดิม เป็น “1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ พลัส” พร้อมดึงเอกชนร่วมรัฐวิสาหกิจหาทุนสนับสนุนสมาคมกีฬาต่างๆ ตลอด 4 ปี นายกฯเศรษฐา ในฐานะประธานฯ ตั้งเป้าหางบหนุนทุกสมาคมกีฬาฯในสังกัดการกีฬาแห่งประเทศไทย 1.3-1.5 พันล้านต่อปี ตลอด 4 ปีนับจากนี้ เผย! ตั้ง 2 อนุกรรมการขึ้นมากรั่นกรองแผนงานของสมาคมกีฬาต่างๆ แล้ว สั่งเดินหน้าทันที!

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยถึงผลการประชุม คณะกรรมการนโยบายการสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2566 ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธานการประชุมฯ

โดยก่อนหน้านี้ คณะกรรมการฯชุดดังกล่าวได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 2548 ภายใต้ชื่อ โครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ แต่ปัจจุบัน นายกรัฐมนตรี ได้ปรับเปลี่ยนการสนับสนุนให้กว้างขึ้น ให้รวมถึงทุกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมกับดึงภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับวงการกีฬาไทย ภายใต้โครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ พลัส

ทั้งนี้ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต่างๆ จะได้งบสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งจะทำให้สามารถวางแผ่นพัฒาระยะยาวได้ และงบประมาณในส่วนนี้สมาคมกีฬาฯ สามารถใช้จ่ายได้โดยไม่ติดระเบียบราชการ

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้ให้แนวทางการสนับสนุนโดยพิจารณาถึงปัจจัยสำคัญ คือ 1. ความเป็นสากลของกีฬา 2. ความนิยมและความสนใจของประชาชนต่อกีฬา 3. ผลงานของสมาคมกีฬาที่ผ่านมา 4. แผนงานในการพัฒนาของสมาคมกีฬา 5. ความโปร่งใสในการบริหารจัดการของสมาคมกีฬา และ 6. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬา

นายธิบดี กล่าวอีกว่า การดำเนินงานในขั้นต่อไป คณะกรรมการฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด คือ 1. คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ และกลั่นกรองการสนับสนุนสมาคมกีฬา โดยมีองค์ประกอบดังนี้

1.1 นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ประธานอนุกรรมการ

1.2 ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย รองประธานอนุกรรมการ

1.3 พลเรือเอก อธินาถ ปะจายะกฤตย์ อนุกรรมการ

1.4 นายธนทิตย์ รักตะบุตร อนุกรรมการ

1.5 นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ อนุกรรมการ

1.6 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อนุกรรมการ

1.7 ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย อนุกรรมการและเลขานุการ

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดการสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน

โดยมีองค์ประกอบดังนี้

2.1 ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์)

2.2 ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี รองประธานอนุกรรมการ (นายศุภนิจ จัยวัฒน์)

2.3 ผู้อำนวยการสำนักงาน รองประธานอนุกรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

2.4 ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

2.5 ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

2.6 นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา อนุกรรมการ

2.7 นายต้น ณ ระนอง อนุกรรมการ

2.8 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ

เลขานุการ

โดยคณะอนุกรรมการฯจะมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองแผนงานของสมาคมกีฬาต่างๆ และประสานกับรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนเพื่อของบประมาณตามความเหมาะสม

สำหรับ โครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ พลัสนี้ จะเริ่มงานในทันที และมีเป้าหมายว่าภายใน 2 เดือนจะเริ่มทยอย “จับคู่” ได้ โดยมีเป้างบประมาณอยู่ที่ 1,300 – 1,500 ล้านบาทต่อ 4 ปี ที่จะหามาสนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการนี้.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password