คพพ.เดินทางดูงาน 3 เมือง สปป.ลาว “เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง”

โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) กับ 3 เมือง สปป.ลาว “เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง”

คณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คพพ. พร้อมด้วยนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ สพพ. เดินทางศึกษาดูงาน ณ เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระหว่างวันที่ 25 – 28 มกราคม 2566

พร้อมกันนี้ สพพ. ยังได้รับเกียรติจากนางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ นครหลวงเวียงจันทน์ เข้าร่วมศึกษาและเยี่ยมชมการพัฒนาโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 (รถไฟไทย-ลาว) หรือสถานีรถไฟเวียงจันทน์ (บ้านคำสะหวาด) เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์ โดยเป็นส่วนต่อขยายของทางรถไฟสายหนองคาย-ท่านาแล้ง ซึ่งเป็นรถไฟสายแรกของ สปป.ลาว และเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้บริการในเร็วๆนี้

นอกจากนี้ คณะเดินทางยังได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการเขตโลจิสติกส์นครหลวงเวียงจันทน์ ในโครงการท่าบกท่านาแล้ง (Thanaleng Dry Port: TDP) และเขตโลจิสติกส์นครหลวงเวียงจันทน์ (Vientiane Logistics Park: VLP) โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว ประกอบด้วย (1) H.E. Alounkeo KITTIKHOUN, President of Executive Board of Strategy and Planning of PTL Holding, (2) Mr. Sakhone PHILANGAM, Managing Director of Thanaleng Dry Port, (3) Mr. Viengkhone SITTHIXAY, Vice President of VLP Co.,Ltd (4) Mr. Sisouphane SINGSAVANG, Head of Admin Office of VIP Co.,Ltd (5)Mr. Phonesavanh THAMMASITH, Assistant to President, CEO’s Consultant Thanaleng Dry Port Ltd., Board of Director in Custom and (6) Mr. Saksin SINPIBARN Executive Vice President ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและเยี่ยมชมโครงการดังกล่าว

สำหรับเขตโลจิสติกส์นครหลวงเวียงจันทน์ VLP อยู่บริเวณใกล้สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย – เวียงจันทน์) ซึ่งเป็นหนึ่งในภายใต้ยุทธศาสตร์ Lao Logistics Link ของ สปป.ลาว โครงการดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยบริษัท เวียงจันทน์โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด และบริษัท ท่าบกท่านาแล้ง จำกัด ในรูปแบบ(Build-Operate-Transfer: BOT) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค และการบริการด้านโลจิสติกส์จะสามารถรองรับการขนส่งได้หลายรูปแบบทั้งการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางรถไฟ และเป็นโครงการขนาดใหญ่ทั้งสองโครงการที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาล สปป.ลาว

ในการเปลี่ยน สปป.ลาว ให้กลายเป็นจุดเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือเป็นศูนย์กลางการขนส่งระดับชาติและระดับภูมิภาค โครงการนี้จะช่วยสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพทางการค้าและการลงทุนสูงสุดในอนาคตอันใกล้ โครงการนี้มีแผนที่จะเชื่อมโยงกับท่าเรือน้ำลึกหวุงอ๋าง Vung Ang Seaport ในจังหวัดฮาติงห์ Ha Tinh ตอนกลางของเวียดนาม จึงถือเป็นอีกจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการกระจายสินค้าที่มีความหลากหลาย

 โครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนโฉมการขับเคลื่อนด้านโลจิสติกส์และการเชื่อมต่อของ สปป. ลาว เท่านั้น แต่ยังได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร ประกอบด้วย ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า ด่านสากลสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การวางระบบคลังสินค้า ลานกองตู้สินค้า การบริหารจัดการระบบภาษีและพิธีศุลกากร เขตโลจิสติกส์ครบวงจร เขตอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเพื่อส่งออก การสร้างเส้นทางขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกจากสะพานมิตรภาพสู่พื้นที่ VLP การปรับปรุงลานกองตู้สินค้าขนาดใหญ่ การสร้างจุดเชื่อมจอด (Meeting point) สำหรับรถไฟไทย-ลาว และรถไฟลาว-จีน เพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งสินค้าระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีน รวมถึงเป็นการสร้างให้เกิดการเชื่อมโยงการขนส่งทางทะเลและหลีกเลี่ยงการผูกขาดเข้า-ออกท่าเรือของประเทศเพื่อนบ้าน ที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคได้อย่างมาก.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password