โพลฟันธง”บิ๊กตู่” ไม่คิดยุบสภาฯแต่วางแผนอยู่ยาวถึงปี2566

“นิด้าโพล”เผยผลสำรวจเรื่อง “ยุบสภาเมื่อไรดี”พบประชาชนมั่นใจ“ประยุทธ์”ไม่มีแผนยุบสภาฯ แต่วางแผนอยู่ยาวจนถึงปี 66 ขณะที่ ร้อยละ 43.00 ชี้ ควรยุบสภาฯให้เร็วที่สุดเนื่องจากรัฐบาลไม่มีความมั่นคงเลย

วันที่ 20 ก.พ.2565 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ยุบสภา…เมื่อไรดี” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14-17 ก.พ. 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ ทั่วประเทศ รวมจำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการยุบสภาของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการวางแผนยุบสภา พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 68.09 ระบุว่า นายกฯ ไม่มีแผนจะยุบสภา แต่วางแผนจะอยู่ยาวจนครบวาระในปี 2566 รองลงมา ร้อยละ 8.91 ระบุว่า ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจในปลายเดือนพฤษภาคม 2565 ร้อยละ 8.23 ระบุว่า หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเอเปค ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 6.09 ระบุว่า หลังจากกฎหมายลูก 2 ฉบับ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งประกาศใช้ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565 ร้อยละ 4.95 ระบุว่า หลังจากร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ผ่านความเห็นชอบจากสภาประมาณเดือนสิงหาคม 2565 และร้อยละ 3.73 ระบุว่าเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อช่วงเวลาที่ควรยุบสภา พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 58.79 ระบุว่านายกฯ ควรยุบสภาโดยเร็วที่สุด รองลงมา ร้อยละ 23.38 ระบุว่า นายกฯ ไม่ควรยุบสภาและให้อยู่ยาวจนครบวาระในปี 2566 ร้อยละ 5.18 ระบุว่า หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเอเปค ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 4.19 ระบุว่า ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในปลายเดือนพฤษภาคม 2565 ร้อยละ 3.81 ระบุว่า หลังจากกฎหมายลูก 2 ฉบับ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งประกาศใช้ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565 ร้อยละ 3.43 ระบุว่า หลังจากร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ผ่านความเห็นชอบจากสภาประมาณเดือนสิงหาคม 2565 และร้อยละ 1.22 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อความมั่นคงของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในขณะนี้ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 43.11 ระบุว่า ไม่มีความมั่นคงเลย รองลงมา ร้อยละ 33.05 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความมั่นคง ร้อยละ 16.38 ระบุว่า ค่อนข้างมีความมั่นคง และร้อยละ 7.46 ระบุว่า มีความมั่นคงมาก.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password