‘มนพร’ ชี้! รัฐจัดงบปี’67 เน้นพัฒนาขนส่งทุกเส้นทาง – พร้อมรับมือ สว.อภิปรายรัฐบาล

รมช.คมนาคม ตอบชัด! สมาชิกวุฒิสภา ย้ำ! การจัดงบประมาณปี  67 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขนส่งทุกเส้นทาง พร้อมเตรียมข้อมูล 3 โครงการยักษ์ในกำกับรับมือ ส.ว.อภิปรายฯรัฐบาลแบบไม่ลงมติ ระบุ! โครงการแลนด์บริดจ์ เน้นผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักเพื่อเป้าหมายด้านเศรษฐกิจของประเทศ

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการประชุมสมาชิกวุฒิสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 โดยตนได้ตอบคำถามของ นายสุรเดช จิรัฐติเจริญ กรณีทางเชื่อมรถไฟหนองคาย – เวียงจันทร์ ว่า  กระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญกับการขนส่งทางราง โดยเป้าหมายให้ผู้ประกอบการหันมาขนสินค้าทางรางให้มากขึ้น แทนการขนส่งด้วยรถบรรทุก  โดยทำการเชื่อมโครงข่ายทางรางให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  รวมถึงการเชื่อมต่อ 3 สนามบิน และในอนาคตโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงโคราช-หนองคาย เพื่อเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน  โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี 2567 สำหรับการออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงาน EIA  จำนวน  125  ล้านบาท  คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2572            

สำหรับ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้รัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือปัญหาสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ นั้น ในส่วนที่ตนกำกับดูแล โดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในพื้นที่ EEC นั้น ตนยืนยันว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ภูมิภาค เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ โดยโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วย

1. รถไฟความเร็วสูงเชื่อม สนามบิน ผ่าน จังหวัด ระยะทางรวม 220 กิโลเมตร ทำให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ใช้เวลาเพียง 60 นาทีเท่านั้น  ซึ่งสามารถประหยัดเวลาได้มาก

2. สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เป็นโครงการในความรับผิดชอบของกองทัพเรือสามารถเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนต่อปี  ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้

3. ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้ 18  ล้าน TEU ต่อปี ที่สำคัญเป็นการก้าวสู่ การเป็นท่าเรือสีเขียว (Green Port ) ที่สร้างสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศด้วย  และสุดท้ายเรื่อง ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ เป็นโครงการภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมแห่งประเทศไทย  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความจุก๊าชธรรมชาติ  และสินค้าเหลว 

“กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ให้ประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัย สะดวกสบาย” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าว.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password