โพล ฟันธง! นโยบาย “กก.-พท.-ปชป.” โดนใจ คนกทม. มากที่สุด ขณะถ้ามีลต.คนจะเลือก พท.

ซูเปอร์โพล สอบถามความเห็น ปชช.ถ้าวันนี้มีการเลือกตั้ง จะเลือกพรรค พท.มากที่สุด ส่วนด้านนโยบาย พบ ‘พท.-ภท.-ปชป.’ โดนใจคนกรุงแบบก้าวกระโดด ขณะ ‘พปชร.’ วูบน่าเป็นห่วง

วันที่ 15 ม.ค.2566 ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง นโยบายพรรคที่โดนใจ คน กทม. กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,207 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 12 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยเมื่อถามถึงนโยบายพรรคที่โดนใจ คน กทม. ของพรรคการเมืองต่าง ๆ พบว่า นโยบาย พรรคก้าวไกล (กก.)ที่โดนใจคน กทม. ใน 3 อันดับแรก ได้แก่ เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า ร้อยละ 66.3 รองลงมาคือ สวัสดิการก้าวหน้า ร้อยละ 63.6 และอันดับสามได้แก่ การเมืองไทยก้าวหน้า ร้อยละ 63.1 ในขณะที่

นโยบายพรรคเพื่อไทย (พท.) ที่โดนใจคน กทม. ใน 3 อันดับแรก ได้แก่ ยกระดับ 30 บาท ได้ร้อยละ 84.3 อันดับสองได้แก่ บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทั่วไทย จองคิวได้เร็ว ร้อยละ 80.8 และอันดับสามได้แก่ ปริญญาตรีเงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 79.4 ตามลำดับ

ในขณะที่ นโยบายพรรคที่โดนใจ คน กทม. ของพรรคพลังประชารัฐ ใน 3 อันดับแรก ได้แก่ ต่อยอดโครงการ คนละครึ่ง ร้อยละ 70.1 อันดับสองได้แก่ ต่อยอดโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 67.0 และอันดับสามได้แก่ ต่อยอดโครงการบ้านประชารัฐ ร้อยละ 65.4 ที่น่าสนใจคือ นโยบายพรรคที่โดนใจ คน กทม. ของพรรคประชาธิปัตย์ ใน 3 อันดับแรก พบว่า เรียนฟรี ถึง ปริญญาตรี ได้ร้อยละ 82.3 รองลงมาคือ ธนาคารหมู่บ้าน ชุมชน แห่งละ 2 ล้านบาท ได้ร้อยละ 65.1 และอันดับสามได้แก่ ฟรีนมโรงเรียน 365 วัน ได้ร้อยละ 64.5 ตามลำดับ นอกจากนี้ นโยบายพรรคที่โดนใจคน กทม. ของพรรคภูมิใจไทย ใน 3 อันดับแรก พบว่า รักษาฟรี โรคมะเร็ง ได้ร้อยละ 79.7 อันดับสองได้แก่ ฟอกไตฟรี ผู้สูงอายุวัคซีนฉีดฟรีถึงบ้าน ร้อยละ 77.8 และอันดับที่สามได้แก่ เพิ่มรายได้ เปิดพื้นที่ค้าขายรองรับท่องเที่ยว 24 ชั่วโมง ร้อยละ 77.0 ตามลำดับ

ดร.นพดล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า นโยบายสังคมได้แก่ นโยบายด้านสุขภาพได้รับการตอบรับจากคนกรุงเทพมากที่สุดคือ การต่อยอด 30 บาทจากพรรคเพื่อไทย และรักษาฟรีโรคมะเร็งจากพรรคภูมิใจไทย ในขณะที่ ด้านการศึกษาจากพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับความนิยมมากสุดคือการเรียนฟรีถึงปริญญาตรี อย่างไรก็ตาม เมื่อถามโดยสรุปว่า นโยบายพรรคการเมืองใดที่โดนใจ คนตอบแบบสอบถาม มากที่สุด พบว่า ร้อยละ 33.0 ระบุ พรรคเพื่อไทย รองลงมาคือ ร้อยละ 26.4 ระบุ พรรคภูมิใจไทย และร้อยละ 23.5 ระบุพรรคประชาธิปัตย์ ทิ้งห่าง พรรคก้าวไกลที่ได้ร้อยละ 9.0 และพรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 6.6

ที่น่าสนใจคือ เมื่อนำคำถาม ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง คนกรุงเทพมหานคร จะเลือกพรรคการเมืองใด โดยนำข้อมูลที่เคยสำรวจก่อนหน้านี้มาทำการเปรียบเทียบแนวโน้ม พบว่า พรรคเพื่อไทย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23.1 ในเดือนกรกฎาคม 2565 มาอยู่ที่ร้อยละ 31.5 ในขณะที่ พรรคภูมิใจไทย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.6 มาอยู่ที่ร้อยละ 21.4 และพรรคประชาธิปัตย์ ก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากร้อยละ 3.5 มาอยู่ที่ร้อยละ 17.1 อย่างไรก็ตาม ที่น่าเป็นห่วงคือ พรรคพลังประชารัฐ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากร้อยละ 28.7 ในเดือนกรกฎาคม 2565 มาอยู่ที่ร้อยละ 8.0 ในการสำรวจล่าสุด และ พรรคก้าวไกลอยู่ในระดับทรงตัวคือร้อยละ 7.0 ในเดือนกรกฎาคม 2565 มาอยู่ที่ร้อยละ 8.9 ในการสำรวจครั้งนี้.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password