“ชวน”ประชุมสภาฯประเดิมนัดแรกปี”เสือดุ”


ประชุมสภาฯ นัดแรกของปี65 เปิดประชุมได้ หลังมีส.ส.ร่วมลงชื่อเกินกึ่งหนึ่ง “ชวน” แจ้งยอดส.ส.ล่าสุด 473 คน หลัง “สันติ-สุพล” ลาออกจากตำแหน่งส.ส.

วันที่ 19 ม.ค.2565 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม โดยก่อนการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมให้รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศแต่งตั้ง ให้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

นายชวน ยังแจ้ง ถึงการลาออกจากตำแหน่ง ส.ส. ของนายสุพล ฟองงาม และนายสันติ กีระนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ที่ยื่นหนังสือขอลาออก เมื่อวันที่ 19 มกราคม เป็นผลให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 111 (3) คือ ลาออก และทำให้ปัจจุบันมีส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน 473 คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือ 237 คน

โอกาสนี้ประธานรัฐสภา ได้กล่าวสวัสดีปีใหม่ กับ ส.ส. และระบุว่าสัปดาห์นี้จะประชุมต่อเนื่อง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 – 21 มกราคม ส่วนการประชุมสัปดาห์หน้านั้นจะหารืออีกครั้ง อย่างไรก็ดีขณะนี้เหลือเวลาอีก 5 สัปดาห์ จะหมดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2 ในปีที่3 ดังนั้นต้องพิจารณาเพื่อกำหนดวาระพิจารณาว่าเรื่องใดจะพิจารณาบ้างเพื่อเป็นประโยชน์.หลัง จากนั้นนายชวน ได้เข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ หลังจากที่มีส ส.ส.ลงชื่อเข้าร่วมประชุม จำนวน 317 คน ถือว่าเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีทั้งสิ้น 473 คน

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password