สมาคมสื่อต้านคอร์รัปชั่น ‘ถก’ กยศ. หยุด! ผู้กู้ขาดคุณสมบัติ – ดึงธรรมาภิบาลสร้าง ‘เด็กคุณธรรม’ คืนเงินกู้ กยศ.

“สมาคมสื่อต้านโกง” เข้าหารือผู้บริหาร “กยศ.” หวังนำหลักธรรมาภิบาลปลุกสำนึกรุ่นพี่ “คืนเงินกู้” ส่งต่อโอกาสใหม่ให้รุ่นน้อง และป้องกัน“ผู้กู้ขาดคุณสมบัติ” แย่งโอกาสและทำลายอนาคตเด็กไทย พร้อมประสานความร่วมมือตรวจสอบความผิดปกติของการกู้เงิน ซึ่งมีสถาบันการศึกษาบางแห่งกระทำการส่อไปในทางทุจริต

ดร.เอก์ เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และคณะ เพื่อหาแนวทางในการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ได้ชำระเงินกู้ฯ คืนให้กับ กยศ. เพื่อส่งต่อโอกาสใหม่ๆ ให้กับนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไป “จากรุ่นสู่รุ่น” พร้อมกันนี้ยังร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่พบว่าในปัจจุบันมีผู้ยื่นขอกู้ที่ขาดคุณสมบัติไม่สามารถให้กู้ได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรง เป็นการทำลายโอกาสที่ดีของนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งสร้างแนวร่วมในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสภาธรรมาภิบาลเยาวชนไทย นอกจากนี้ สมาคมฯ และกยศ. ยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานความร่วมมือกัน สอดส่องตรวจสอบความผิดปกติในการขอกู้ของสถาบันการศึกษาบางแห่งที่ส่อไปในทางทุจริต และไม่โปร่งใส อีกด้วย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password