ลงตัว! นายกฯสั่งย้าย ‘รอย อิงคไพโรจน์’ ข้ามฟากนั่งเลขาฯสมช.

เลขาธิการนายกฯ “นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช” ยอมรับส่งหนังสือด่วนที่สุด เมื่อปลายปี 2566 ถึง ผบ.ตร. โอน พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ ข้ามฟากนั่งเลขาธิการ สมช. ย้ำ! ไม่มีเสียงคัดค้านจากฝั่ง สมช. ชี้! ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ เหตุเพราะ นายกฯนั่งเป็นประธาน สมช.เอง

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร.0401.3/12930 ลงวันที่ 28 ธ.ค. เรียนถึง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การขอรับโอนข้าราชการตำรวจ โดยข้อความในหนังสือข้างต้นระบุว่า…

ด้วยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่า พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสม จึงมีความประสงค์จะขอรับโอน พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหาร ระดับสูง เงินประจำตำแหน่ง 21,000 บาท) เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551ได้เห็นชอบให้ดำเนินการขอรับโอนแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณายินยอมการโอนข้าราชการตำรวจรายดังกล่าว เพื่อจะได้ดำเนินการ

ตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ หาก พล.ต.อ.รอย ถูกโยกข้ามห้วยดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมช. จะทำให้ตำแหน่งรอง ผบ.ตร.ว่างลง 1 ตำแหน่ง ซึ่งตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ จะพิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโส คือ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. นรต.รุ่น 39 เกษียณอายุราชการปี 2568 โดยคาดว่าจะดำเนินการแต่งตั้งในวาระเดือนเมษายนนี้

อีกด้านหนึ่ง ที่รัฐสภา นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการทำหนังสือการขอรับโอนข้าราชการตำรวจว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ เนื่องจากเป็นการย้ายหน่วยงาน ซึ่งตนทำในนามนายกฯ ในฐานะนายกฯเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อขอทาบทาม โดยการทำหนังสือนี้จะต้องทำแจ้งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่ จากนั้นเจ้าตัวคือ พล.ต.อ.รอย จะต้องตอบว่าเจ้าตัวยินยอมหรือไม่ และหน่วยงานยินยอมหรือไม่ และขั้นตอนต่อไปจึงจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสมช. แล้วจึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

“ได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมีการทาบทาม พล.ต.อ.รอย เราเข้าใจทุกฝ่ายและได้มีการหารือกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว” นพ.พรหมินทร์ ระบุและย้ำว่า เรื่องดังกล่าวเป็นการจัดการและดำเนินการอย่างถูกต้อง โดยในฝั่งของ สมช.เอง ก็ไม่มีคนค้าน ส่วนจะประชุม สมช. เมื่อไหร่นั้น ก็คงเมื่อพร้อมนั่นเอง.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password