ศาลอาญาคดีทุจริตฯยกฟ้อง! อดีตปลัดคลังและบอร์ด ทอท.

ศาลอาญาคดีทุจริตฯสั่งยกฟ้อง! คดีที่ อดีต ส.ส.ปชป.ยื่นฟ้อง อดีตปลัดคลัง ในฐานะ ปธ.บอร์ด ทอท.และกรรมการบอร์ดฯ รวม 14 คน ปมกล่าวหา “เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ ทำให้ผู้ถือหุ้น” ระบุ! โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย ฟ้องไม่ได้ ชี้! คดีไม่มีมูล

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 ก.พ.2566 ที่ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถนนเลียบทางรถไฟ, ศาลนัดฟังคำสั่งคดีหมายเลขดำที่ อท 46/2564 ที่ นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต สส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายประสงค์ พูนธเนศ อดีตปลัดคลัง ในฐานะ ประธานบอร์ด ทอท. เป็นจำเลยที่ 1 กับพวกรวม 14 คน ซึ่งเป็น คณะกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลย ในความผิดฐานเป็นพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด

โจทก์ฟ้องสรุปว่า บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทมหาชนจำกัด มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยโจทก์เป็น ผู้ถือหุ้นใน ทอท. จำเลยทั้งสิบสี่เป็นคณะกรรมการ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) วันเวลาตามฟ้องพวกจำเลยทั้งสิบสี่ดำเนินการมีมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีผลให้เป็นการแก้ไขสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทเอกชนรวม 5 สัญญา โดยลดผลประโยชน์ที่ ทอท. จะได้รับจากสัญญาที่ทำไว้เดิม ทำให้ ทอท. รวมทั้งโจทก์ในฐานะผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย

ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 84, 2, 50, 1, 157 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 250 2มาตรา 3, 11 ความผิดต่อ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 4 (2), 27 ความผิดต่อพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560มาตรา 93, 92(1) ความผิดต่อพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542มาตรา 9, 12  ฯลฯ

ศาลพิเคราะห์คำเบิกความและคำฟ้องโจทก์แล้ว เห็นว่า จําเลยผู้กระทําต้องมีเจตนาพิเศษเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด อันเป็นตัวอย่างของการกระทำความผิดทางอาญาที่อาจมีผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมได้ เนื่องจากอาจมีพฤติการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าจําเลยมีเจตนามุ่งต่อความเสียหายของบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ และบุคคลผู้ได้รับความเสียหาย หรือเจตนากระทำทุจริต เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย

เมื่อทางไต่สวน ไม่ปรากฏว่าจําเลยทั้งสิบสี่กระทำการตามที่โจทก์ได้บรรยายฟ้องโดยมีเจตนามุ่งหมายกลั่นแกล้งโจทก์เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อโจทก์โดยตรงหรือโดยเฉพาะเจาะจงอย่างไร  โจทก์จึงไม่ได้รับความเสียหายเป็นพิเศษ มิใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 2 (4) โจทก์จึงไม่อาจเป็นผู้เสียหายที่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ได้ คดีฟ้องโจทก์ไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password