ชวนนายจ้าง! เลือกยกทีม 7 คน – ‘ทีมพัฒนาประกันสังคม’ ดูแลผลประโยชน์เงินกองทุนกว่า 2.3 ล.ล.

“ทีมพัฒนาประกันสังคม” โชว์ศักยภาพความเป็น “ผู้นำ” ฟากนายจ้าง พร้อมฉายวิสัยทัศน์ ผ่าน 11 นโยบาย เน้นเพิ่มสวัสดิการให้ผู้ประกันตน ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการ  ยืนยันพร้อมเข้าไปดูแลสิทธิประโยชน์กองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่มีงบประมาณที่มีเงินรวมกว่า 2.3 ล้านล้านบาท

การเลือกตั้ง คณะกรรมการประกันสังคม หรือ “บอร์ดประกันสังคม” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 ธ.ค.ที่จะถึงนี้ หนึ่งในทีมผู้สมัครในนาม “ทีมพัฒนาประกันสังคม” ซึ่งมีตัวแทน 7 ผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมฝั่งนายจ้าง ภายใต้การนำของ ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้โชว์ศักยภาพในการเป็น “ผู้นำ” ฝ่ายนายนายจ้าง โดยรับอาสาจะเข้าพบ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในวันพรุ่งนี้ (22 ธ.ค.) เพื่อส่งต่อหนังสือคัดค้าน ร่างกฎหมายจัดตั้งกองทุนความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการดำเนินของฝ่ายนายจ้าง ทั้งชาวไทยและนักลงทุนต่างชาติ และได้รับการคัดค้านอย่างรุนแรงจากฝ่ายนายจ้าง (อ่านข่าวต้นทาง ได้ที่ https://yutthasartonline.com/strategies/67549)

ไม่เพียงแค่นั้น “ทีมพัฒนาประกันสังคม” ยังได้สะท้อนวิสัยทัศน์ของทีมฯ ผ่าน11 นโยบาย ที่มุ่งเน้นการเพิ่มสวัสดิการให้ผู้ประกันตน ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการ เพื่อจะได้เข้าดูแลสิทธิประโยชน์ของกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมีงบประมาณรวมกันกว่า 2.3 ล้านล้านบาท

ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ ผู้สมัครหมายเลข 3 กล่าวแสดงความมั่นใจในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ว่า “ทีมพัฒนาประกันสังคม” พร้อมแล้วที่จะชู 11 นโยบายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ประกันตน นายจ้าง ตลอดจนผู้ประกอบการ  ภายใต้สโลแกน “มุ่งมั่นพัฒนาประกันสังคม ให้เป็นสุขทั้งนายจ้างและผู้ประกันตน”  เช่น นโยบายเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล โดยทั้งนายจ้างและลูกจ้างไม่ต้องสำรองจ่าย เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อย  // ผลักดันให้สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนประกันสังคมได้  รวมถึงการแก้ “บทกำหนดโทษ นายจ้าง ลูกจ้าง อย่างเป็นธรรม”   

“บอร์ดประกันสังคม ถือเป็นคณะกรรมการที่มีความสำคัญในฐานะที่เข้าไปมีสิทธิในการบริหารจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่มีงบประมาณที่มีเงินรวมกว่า 2.3 ล้านล้านบาท จึงจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความความรู้ ความเข้าใจ และ มีประสบการณ์เพื่อให้สามารถเข้าไปดูแลงบประมาณและวางแผนนโยบายได้อย่างเป็นธรรม และ มีประสิทธิภาพ” ดร.ทวีเกียรติ ระบุ

ทั้งนี้ ผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมฝั่งนายจ้าง “ทีมพัฒนาประกันสังคม” ยังเข้าพูดคุยกับตัวแทนผู้ประกอบการกว่า 100 คน จากสภาองค์การนายจ้างต่างๆ ซึ่งได้เสนอให้ช่วยผลักดันยกเลิกการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง เพราะถือเป็นกองทุนที่มีความซ้ำซ้อนกับกองทุนประกันสังคมในการนำเงินไปใช้เป็นสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน และ อาจเป็นภาระเพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบการในการต้องส่งเงินเข้าสมทบ

โดย ทีมผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมได้รับเรื่องพร้อมยืนยันจะช่วยผลักดันในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากเข้าใจถึงปัญหาของผู้ประกอบการ ซึ่งถือเป็นอุดมการณ์ และเป้าหมายของทีมผู้สมัครจากทีมพัฒนาประกันสังคมที่ต้องการเข้าไปขับเคลื่อนกองทุนประกันสังคมเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตน และนายจ้าง 

พร้อมเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ และ ผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม เพื่อเลือกคนดี คนเก่ง และ ผู้ที่เข้าใจหัวอกทั้งผู้ประกันตน และ ลูกจ้างเข้าไปทำหน้าที่บอร์ดประกันสังคม ในการบริหารจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่มีงบประมาณที่มีเงินรวมกว่า 2.3 ล้านล้านบาทให้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 

โดยขอให้เลือก ทีมผู้สมัครฯจาก “ทีมพัฒนาประกันสังคม” ยกทีม 7 หมายเลข ประกอบด้วย ดร.ทวีเกียรดิ รองสวัสดิ์ เบอร์ 3, นายทรงกรด ชูศรี เบอร์ 4, นางสาวเบญจพร บุษมงคล เบอร์ 5, นายชัชพงศ์ โชติศิริ เบอร์ 6, นางสาวฟารีดา บุรณนัฏ เบอร์ที่ 7,นายสมพงศ์ นครศรี เบอร์ 8   และ นางณัฐหทัย พรชัยศิริมงคล เบอร์ 62.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password