ธ.ก.ส.รับรางวัล SMEs Excellence Awards 2021

ธ.ก.ส. ร่วมงานรางวัลพระราชทานความเป็นเลิศทางธุรกิจแห่งปี Thailand Corporate Excellence Awards และ SMEs Excellence Awards 2021

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลพระราชทานความเป็นเลิศทางธุรกิจแห่งปี Thailand Corporate Excellence Awards และ SMEs Excellence Awards 2021 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นผู้แทนธนาคารเข้ารับรางวัล SMEs Excellence Awards 2021

โดย รางวัลดังกล่าวเป็นการประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ สร้างความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้ธนาคารเสนอชื่อลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ที่โดดเด่นเพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ซึ่งลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ของ ธ.ก.ส. ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ที่ผ่านการคัดเลือก คือ บริษัท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมปากช่อง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา และ SMEs ประเภท ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต คือ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องคริสตัสฮอลล์  โรงแรมดิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะลักซ์ซูรี คอลเล็กชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password