ธ.ก.ส. จับมือ สปก. ลงนาม MOU หนุนสินเชื่อต่อยอดการเกษตรไทย

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการให้ผู้ได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ขอรับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระหว่างนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายณรงค์ ขันติวิริยะกุล รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของผู้ได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดิน เช่น การจัดหาเครื่องมือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การพัฒนาพื้นที่ และการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ เพื่อนำมาใช้เป็นหลักประกันหรือสร้างรายได้ อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password