ธ.ก.ส.โอนประกันรายได้ให้ชาวนารอบใหม่เกือบ 4 หมื่นครัวเรือน

ธ.ก.ส. โอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 งวดล่าสุด รวม 31 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกร 3,898 ครัวเรือน เผย! โอนจ่ายแล้วกว่า 8.57 หมื่นล้านบาท มีเกษตรกรรับประโยชน์ตรงกว่า 4.6 ล้านครัวเรือน

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินประกันรายได้เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในงวดที่ 1-15 (เพิ่มเติม) พร้อมงวดที่ 16 รวมวงเงินราวล แ แก่เกษตรกร 3,898 ครัวเรือน ส่งผลให้ภาพรวมการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ไปแล้วจำนวน  85,736 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้ว 4,605,703 ครัวเรือน

ทั้งนี้ การโอนเงินประกันรายได้ให้กับเกษตรกรครั้งนี้  เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password