สบน.รับแล้ว! รบ.ไทยศึกษาออก ‘พธบ.สกุลเงินนอก’ จริง – ชี้! รองรับกรณีตลาดเงินผันผวน

โฆษก สบน.ยอมรับ! รัฐบาลไทยศึกษาแนวทางการออกพันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศ (FCY Bond) จริง! ชี้! ไว้รองรับกรณีตลาดเงินผันผวน ยืนยันยังไม่คิดกู้ เหตุต้นทุนยังสูงไป เผย! การออก FCY Bond มี 3 ข้อดี “ช่วยรัฐบาลไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนกว้างขึ้น – ลดโอกาสแย่งชิงเม็ดเงินจากเอกชน – ใช้เป็นต้นทุนอ้างอิงให้เอกชนไทยเมื่อ FCY Bond”  

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ ในฐานะ โฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวเผยแพร่ทางออนไลน์ (Online) เกี่ยวเนื่องกับการออกพันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Bond : FCY) ของกระทรวงการคลังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในหลายประเด็น สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอเรียนว่า สบน. ได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่าเข้าข่ายข่าวปลอม (Fake News) ผ่านระบบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center Thailand) ไปแล้ว เมื่อวานนี้ (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567)

โดยในวันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2567) สบน. ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการระดมทุนของรัฐบาล ว่า ในช่วง20 กว่าปีที่ผ่านมา สบน. ได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านการออกตราสารหนี้ระยะสั้น และพันธบัตรรัฐบาลอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark Bond) ตั้งแต่รุ่นอายุ 3 ถึง 50 ปี ให้มีปริมาณที่สามารถสร้างสภาพคล่องในตลาด สำหรับการสร้างเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ให้เป็นต้นทุนอ้างอิงให้กับภาคเอกชนได้ ทำให้ที่ผ่านมาตลาดตราสารหนี้ในประเทศสามารถรองรับการระดมทุนของรัฐบาลได้อย่างมีเสถียรภาพและมีต้นทุนที่เหมาะสม 

กระทรวงการคลัง โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) ได้มีดำริให้ สบน. ศึกษาแนวทางการระดมทุนด้วยการออกพันธบัตรสกุลเงินต่างประเทศ (FCY Bond) เพื่อรองรับความผันผวนของตลาดการเงิน กรณีที่ตลาดตราสารหนี้และตลาดการเงินในประเทศอยู่ในสภาวะตึงตัว ซึ่ง สบน. สามารถพิจารณากู้เงินจากต่างประเทศภายใต้ พรบ. หนี้สาธารณะฯ มาตรา 22 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ตามความจำเป็น ประกอบกับประเทศไทยมีหนี้สาธารณะคงค้างที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ณ ธันวาคม 2566 อยู่ในระดับต่ำหรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 1.40 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด

ขณะนี้ สบน. อยู่ระหว่างศึกษาวิเคราะห์สภาวะตลาด รวมถึงการพิจารณาข้อดี – ข้อเสียจากการออก พันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Bond: FCY Bond) โดยเบื้องต้นพบว่า ต้นทุนการออก FCY Bond โดยรวมยังสูงกว่าการระดมทุนภายในประเทศ ซึ่งต้นทุนเป็นปัจจัยที่ สบน. ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ดี การออก FCY Bond ของรัฐบาลจะสามารถสร้างผลเชิงบวกในมิติอื่น ๆ อาทิ 1) สามารถช่วยให้รัฐบาลไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่กว้างขึ้น 2) ลดโอกาสของการแย่งชิงเม็ดเงินจากภาคเอกชน (Crowding Out Effect) และ 3) ทำหน้าที่เป็นต้นทุนอ้างอิงให้กับภาคเอกชนของไทยที่จะออก FCY Bond ได้

ทั้งนี้ เพื่อความรอบคอบและเกิดประโยชน์กับการบริหารการเงินและการคลังในภาพรวม มีต้นทุนและความเสี่ยงที่รับได้ และสอดคล้องกับการรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด สบน. จะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้นกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทั้งมิติของทางด้านต้นทุนและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และมิติที่จะส่งผลต่อประโยชน์ในการระดมทุนของภาคเอกชน รวมถึงความคุ้มค่าต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอย่างเหมาะสมต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password