กยศ.ลงพื้นที่ศรีสะเกษ ก่อนอนุมัติกู้เรียนเพิ่ม 1.6 พันคน – นศ.รอรับเงินไม่เกิน 7 วัน

“กระทรวง อว. – กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ – กยศ.” ร่วมลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ยืนยันนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบ กู้ได้ทุกราย เผย! อนุมัติเพิ่มอีกเกือบ 1,600 ทุน พร้อมเริ่มจ่ายค่าครองชีพให้นักศึกษาภายใน 7 วันหลังได้รับอนุมัติ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เข้าตรวจสอบข้อมูลที่มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งกองทุนฯได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและนักศึกษาให้ยื่นข้อมูลในระบบเพิ่มเติม นักศึกษาที่รออนุมัติและได้ยื่นข้อมูลครบถ้วนแล้ว กองทุนฯจะพิจารณาให้กู้โดยนักศึกษาจะได้รับค่าครองชีพภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ ได้เปิดเผยว่า  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ กยศ. ได้ร่วมลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเข้าตรวจสอบข้อมูลที่มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติการให้เงินกู้ยืมจากกองทุนฯ จากที่คงค้าง จำนวน 6,823 ราย โดยกองทุนฯได้อนุมัติการกู้ยืมให้นักศึกษาไปแล้ว จำนวน 2,211 ราย นักศึกษาแจ้งว่าไม่กู้ยืม จำนวน 69 ราย นักศึกษาขาดคุณสมบัติเพราะมีงานทำ จำนวน 2,443 ราย สถานศึกษาแจ้งว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 504 ราย คงเหลือรออนุมัติอีกจำนวน 1,596 ราย ซึ่งกองทุนฯได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและนักศึกษาให้ยื่นข้อมูลในระบบเพิ่มเติม ซึ่งนักศึกษาที่รออนุมัติและได้ยื่นข้อมูลในระบบครบถ้วนแล้ว กองทุนจะพิจารณาให้กู้ยืมโดยนักศึกษาจะได้รับค่าครองชีพภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

“กองทุนฯขอยืนยันว่า นักศึกษาทุกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามและดำเนินการตามระเบียบที่กองทุนกำหนดจะมีสิทธิได้กู้ยืมอย่างแน่นอน” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าว.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password