“รทสช.” ยึดทำเนียบฯ! “บิ๊กตู่” ตั้ง “ชุมพล-ชัชวาลล์” นั่งที่ปรึกษานายกฯ รวมแล้ว 5 เก้าอี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เซ็นคำสั่งแต่งตั้ง “ชุมพล กาญจนะ” และ “ชัชวาลล์ คงอุดม”’นั่งเก้าอี้ที่ปรึกษานายกฯ รวมทั้งหมดประเคนเก้าอี้สำคัญให้ พรรครวมไทยสร้างชาติแล้ว 5 ราย

วันที่ 9 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 3/2566 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้ง นายชัชวาลล์ คงอุดม เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอ และให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาฯ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 9 ม.ค.2566

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2566 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี โดยมีสาระสำคัญที่เป็นการ แต่งตั้งนายชุมพล กาญจนะ เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยนายชุมพล กาญจนะ อดีต ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ และ นายชัชวาลล์ คงอุดม อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และอดีตประธานที่ปรึกษาพรรคพลังท้องถิ่นไท ได้เปิดตัวเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2565

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.2565 และกรณีที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 289/2565 แต่งตั้งนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี รวมถึงคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2566 แต่งตั้งนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกฯด้วย จึงถือว่าพล.อ.ประยุทธ์ได้แต่งตั้งสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติมาดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ระดับสูง รวมเป็น 5 ราย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password