ปปง.แจงยึดทรัพย์ ‘ฉ้อโกง-พนัน-ยาเสพติด’ 9.4 พันล. – ส่งให้แผนดินแล้ว 8.8 พันล.

ปปง.แถลงผลยึด-อายัดทรัพย์ ในความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชน-พนันออนไลน์-ยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา ได้มูลค่ากว่า 9 พันล้านบาท โดยสามารถนำทรัพย์ที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดิน ส่งกระทรวงการคลังได้กว่า 8,800 ล้านบาท

นายวิทยา นีติธรรม ผอ.กองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผย ผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 10/2566 ว่า ที่ประชุมฯเห็นชอบให้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิด โดยยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 9 คดี ทรัพย์สิน 75 รายการ พร้อมดอกผลมูลค่าประมาณ 33 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐาน ยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน ลักลอบหนีศุลกากรและการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ส่วนภาพรวมในรอบปีที่ผ่านมา ปปง.สามารถยึดอายัดทรัพย์สินรวมกว่า 9,400 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นความผิดมูลฐาน ฉ้อโกงประชาชน พนันออนไลน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยาเสพติด เช่น คดีโกงหุ้นมอร์ รีเทิร์น ที่ได้ยึด/อายัดทรัพย์มูลค่า 4,500 ล้านบาท คดีสร้างโรงแรมบุกรุกพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา- เกาะหลีเป๊ะ ยึด/อายัดทรัพย์มูลค่า 130 ล้านบาท ทั้งนี้ ปปง.สามารถนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลังแล้วราว 8,800 ล้านบาท.  

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password