ศาลไทยจับมือ IJM ติวเข้มล่ามอิสระ ช่วยคดีค้ามนุษย์-คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ‘คู่ความ-พยานต่างชาติ’

ศาลยุติธรรม จับมือมูลนิธิไอเจเอ็ม จัดอบรมล่ามอิสระ คดีค้ามนุษย์ เพิ่มประสิทธิภาพเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย วิธีพิจารณาความ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่คู่ความชาวต่างชาติ หวังสร้างความเป็นธรรม

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม มอบหมายให้ นายเกริกเกียรติ พุทธสถิตย์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรมเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ คดีค้ามนุษย์ โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรมและมูลนิธิไอเจเอ็ม (International Justice Mission Foundation : IJM)

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย วิธีพิจารณาความและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในคดีค้ามนุษย์ให้แก่ล่ามขึ้นทะเบียนและล่ามอิสระภาษาต่างประเทศของสำนักงานศาลยุติธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ล่ามศาลในคดีค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล อีกทั้งยังทำให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่คู่ความหรือพยานชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password