นายกฯชวนฮ่องกงเยือนไทย ใช้เป็นทางลงทุนเปิดประตูอาเซียน-จีน

นายกฯเศรษฐาเยือนฮ่องกง พร้อมเชิญผู้บริหารเกาะฮ่องกงเยือนไทย ก่อนแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการลงทุนในไทย เชื่อมประตูการค้า “แผ่นดินใหญ่ – อาเซียน” รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 ประเทศ หวังเชื่อม EEC กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ GBA ในอนาคต

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวถึงการเข้าพบและหารือทวิภาคีร่วมกับ “ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง” มร.จอห์น ลี คา-ชิว ณ ทำเนียบผู้บริหารสูงสุดฮ่องกง ว่า รัฐบาลได้มุ่งส่งเสริมพลวัตความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน และความเชื่อมโยง ประเทศไทยและฮ่องกง ซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้าและการลงทุนที่สำคัญ รวมถึงด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันอีกด้วย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมความสะดวกสบายในการดำเนินธุรกิจของฮ่องกงด้วย หวังให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือน ในโอกาสนี้ ยังได้เชิญผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเยือนไทยด้วย

“ฮ่องกงมีบทบาทที่สำคัญ เชื่อมจีนกับส่วนอื่นๆ ของโลก ตลอดจนบทบาทในฐานะศูนย์กลางภูมิภาคด้านการค้า การเงิน และบริการ โดยไทยสามารถเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียนให้แก่ฮ่องกงและจีน รวมถึงการเป็นประตูสำหรับธุรกิจ ตลอดจนสินค้าและบริการจากฮ่องกงและจีน ผมจึงหวังที่จะกระชับความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งการค้า การลงทุน และความเชื่อมโยงระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น” นายกรัฐมนตรี ย้ำ

ด้าน มร.จอห์น ลี คา-ชิว ระบุว่า 2 ประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีและเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เพื่อเป็นศูนย์กลางการดำเนินธุรกิจและจุดหลอมรวมระหว่างตะวันออกและตะวันตกอีกทั้งประตูสู่ประเทศจีน การเดินทางมาเยือนฮ่องกงในครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันต่อยอดผลประโยชน์เศรษฐกิจและการเงินการธนาคาร ในสภาวะความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญกับเศรษฐกิจที่ตกต่ำในขณะนี้ โดยสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือด้านนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านการแพทย์และพยาบาล ซึ่งฮ่องกงสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงและนโยบายการพัฒนาระหว่างระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กับเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (GBA) ในอนาคตต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password