‘สรรพากร – กรุงไทย’ ผุด e-KYC ผ่านแอปฯเป๋าตัง ก่อนธุรกรรมภาษี

กรมสรรพากรจับมือธนาคารกรุงไทยเพิ่มทางเลือกใหม่ให้ผู้เสียภาษียืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี ในการเข้าใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”  

อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่ให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เสียภาษี และภาคธุรกิจทำธุรกรรมทางภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็วและใช้บริการได้อย่างปลอดภัย โดยคำนึงถึงความรอบคอบและให้ความระมัดระวังเรื่องของข้อมูลภาษี   ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ง ยังมีนโยบายพัฒนาการให้บริการผู้เสียภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่มีมาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นสิ่งที่กรมสรรพากรให้ความสำคัญโดยความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย ในครั้งนี้ เป็นการนำบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน  “เป๋าตัง” ซึ่งเป็นแอปฯ ที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ผ่านกระบวนการการยืนยันตัวตนก่อนเข้าถึงบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  ที่กรมสรรพากรได้จัดเตรียมไว้ให้กับผู้เสียภาษี ได้แก่ บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา     ผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ระบบตรวจสอบข้อมูลทางภาษี (My Tax Account) ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) ระบบตรวจสอบเงินบริจาค (e-Donation) ระบบยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี  ผ่านแอปพลิเคชัน (RD Smart TAX) และระบบรับชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp Duty) รวมทั้งบริการ ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของกรมสรรพากรที่จะพัฒนาเพิ่มอีกในอนาคต

ทั้งนี้ การให้บริการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์บนแอปฯ “เป๋าตัง” เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยพัฒนาโดย บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นแอปพลิเคชันที่ส่งเสริม ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางดิจิทัลต่าง ๆ รวมถึงเป็นช่องทางการชำระภาษีที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  มีระดับความน่าเชื่อถือของอัตลักษณ์เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อีกทั้งยังเป็นการนำเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ในการให้ข้อมูลธุรกรรมภาษีอีกด้วย

“กรมสรรพากรหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรกับธนาคารกรุงไทยในการอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษียืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ในครั้งนี้ จะช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมั่นใจ ในความปลอดภัยของข้อมูลภาษีเมื่อใช้บริการธุรกรรมทางภาษีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมทางภาษีให้กับภาคธุรกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย” นายลวรณ กล่าว

ด้าน นายผยง กล่าวแสดงความมั่นใจว่า ระบบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปฯเป๋าตัง ที่ธนาคารกรุงไทยได้พัฒนาร่วมกับกรมสรรพากรนั้น นอกจากจะเพิ่มความสะดวกในฐานะทางเลือกใหม่เพิ่มเติมจาก 2 ทางเลือกเดิมที่กรมสรรพากรจัดทำไว้รองรับผู้เสียภาษีแล้ว ถือว่ามีความปลอดภัยที่สูงมากอีกด้วย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password