เตือนผู้ค้าออนไลน์ยื่นเสียภาษีฯก่อน 30 ก.ย.นี้

กรมสรรพากร เตือน “พ่อค้า – แม่ค้าออนไลน์” รีบยื่นชำระภาษีบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.94) ครึ่งปีแรก ก่อน 30 ก.ย.นี้ ชี้หากยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th ยืดได้จนถึง 8 ต.ค. ย้ำหากพ้นกำหนดต้องจ่ายเงินเพิ่มและค่าปรับ   

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะ “โฆษกกรมสรรพากร” กล่าวเตือน กลุ่ม “พ่อค้า – แม่ค้าออนไลน์” ที่เป็นผู้มีรายได้ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้นำรายได้จากการขายสินค้าบนระบบออนไลน์ที่ได้รับระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2563 มารวมคำนวณยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ซึ่งเป็นวันที่สิ้นสุดเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ทั้งนี้ หาก กลุ่ม “พ่อค้า – แม่ค้าออนไลน์” ใช้ช่องทางการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th สามารถจะยืดระยะเวลายื่นแบบฯได้จนถึงวันที่ 8 ต.ค.นี้ และชำระภาษี (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรักษามาตรฐานการเว้นระยะห่างทางสังคม ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด– 19)

สำหรับผู้เสียภาษีที่มีภาษีต้องชำระ ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป สามารถแบ่งผ่อนชำระได้ 3 งวดๆ ละเท่าๆ กัน โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใดๆ และติดต่อขอผ่อนชำระได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th ทั้งนี้ การยื่นแบบฯ เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด   จะทำให้ผู้เสียภาษีมีภาระต้องชำระค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท และหากมีภาษีที่ต้องชำระ จะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน” โฆษกกรมสรรพากร ระบุ 

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password