รัฐไทยเร่งผุด กม.บี้ ‘แพลตฟอร์มออนไลน์’ ทั้งใน-ตปท. ขายสินค้านำเข้าราคาต่ำกว่า 1.5 พันบาท จด VAT ในไทย

“คลัง – กรมสรรพากร” เฉยไม่ได้แล้ว! หลังสินค้านำเข้าที่มูลค่าต่ำถล่มตลาดในไทย “จุลพัน อมรวิวัฒน์” จ่อชงเรื่องสร้างกฎหมายให้แพลตฟอร์มสินค้าออนไลน์ในไทยและต่างประเทศ ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร เผย! ระหว่างรอกฎหมายสร้างความเป็นธรรม พร้อมนำมาตรการภาษีศุลกากรมาใช้ควบคุมขัดตาทัพไปพลางก่อน

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้า การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่าต่ำ (Low-Value Goods) ราคาไม่เกิน 1,500 บาท ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะ แก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคระหว่างผู้ขายในต่างประเทศซึ่งไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ขายในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม นั้น กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรจะนำเสนอกฎหมาย กำหนดให้แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ทั้งที่เป็นแพลตฟอร์มในประเทศและแพลตฟอร์มต่างประเทศ รวมถึงบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรและเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 จากการขายสินค้าที่มีมูลค่าต่ำของผู้ขายในต่างประเทศให้แก่ผู้บริโภคในประเทศไทย เพื่อนำส่งให้แก่กรมสรรพากรเป็นรายเดือนเช่นเดียวกันกับการขายสินค้าของผู้ขายในประเทศไทย

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ขายในต่างประเทศกับผู้ขายในประเทศไทยทั้งในแง่การแข่งขันและการจัดเก็บภาษี โดยยังคงหลักการการอำนวยความสะดวกให้แก่การค้าระหว่างประเทศเอาไว้ ปัจจุบัน กรมสรรพากรอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศที่ผู้ขายในต่างประเทศขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อให้การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามแนวทางนี้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกันกับแนวปฏิบัติที่นานาประเทศยอมรับ

รมช.คลัง กล่าวถึงกรอบระยะเวลาการดำเนินการว่า กรมสรรพากรจะนำเสนอร่างกฎหมายต่อกระทรวงการคลังในเดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และในระหว่างที่รอขั้นตอนตามกฎหมายของกรมสรรพากรนั้น กระทรวงการคลังจะมีมาตรการในการจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าต่ำผ่านกรมศุลกากร.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password