“ศักดิ์สยาม”จ่อชง นายกฯ อนุมัติงบฯ9.3พันล้าน พัฒนาอีสาน20จังหวัด

“ศักดิ์สยาม” เตรียมเสนอ นายกฯ อนุมัติงบ 9.3 พันล้านบาท พัฒนาอีสาน 20 จังหวัด เต็มสูบกว่า 366 โครงการ ผลักดันให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

วันที่ 4 ก.พ. 65 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2566-2570 จำนวน 366 โครงการ งบประมาณรวม 9,389 ล้านบาท จากเดิมที่เสนอการพัฒนามา รวม 410 โครงการ วงเงิน 10,764 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ตามแนวคิด การเป็นฐานการผลิตของประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประตูเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ทางคณะอนุฯ จะนำเสนอให้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

สำหรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และ อำนาจเจริญ ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นชอบแผนฯ โดยมีโครงการและงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนภายในกรอบวงเงิน จำนวน 302 โครงการ งบประมาณ 5,580 ล้านบาท และโครงการและงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุน เกินกรอบวงเงิน จำนวน 64 โครงการ งบประมาณ 3,809 ล้านบาท

นอกจากนั้น ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษอำนาจเจริญ) ที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นชอบแผนฯ ซึ่งเสนอโครงการและงบประมาณจำนวน 131 โครงการ งบประมาณ 5,638 ล้านบาท เห็นควรสนับสนุนภายในกรอบวงเงิน จำนวน 66 โครงการ งบประมาณ 2,383 ล้านบาท

ส่วนโครงการและงบประมาณ ที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 1,061 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 โครงการและงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามความต้องการ รายพื้นที่ จำนวน 61 โครงการ งบประมาณ 2,349 ล้านบาท เห็นควรสนับสนุนในกรอบวงเงิน จำนวน 33 โครงการ งบประมาณ 1,179 ล้านบาท และโครงการและงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 1,061 ล้านบาท

ส่วนที่ 2 โครงการและงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 70 โครงการ งบประมาณ 3,289 ล้านบาท โดยมีโครงการและงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุน จำนวน 33 โครงการ งบประมาณ 1,204 ล้านบาท.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password