‘ไทยออยล์’ ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ให้โรงพยาบาลใน จ.ชลบุรี

“ไทยออยล์” ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ โรงพยาบาลพนัสนิคม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวังหิน และบ้านหนองไทร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาล

นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ กล่าวว่า บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อมอบให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดที่ยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรไทยออยล์ทางด้านวิศวกรรมและพลังงานมาเชื่อมโยงสู่การช่วยเหลือสังคม ภายใต้แนวคิด “Sustainable Energy for Healthcare & Education” ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้า เพื่อนำผลประหยัดไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด 7 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 255 กิโลวัตต์

ล่าสุด ไทยออยล์ได้ทำพิธีส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลพนัสนิคม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) นาวังหินและบ้านหนองไทร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ขนาดกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 72 กิโลวัตต์ ทำให้โรงพยาบาลสามารถประหยัดค่าไฟฟ้ารวม 455,000 บาทต่อปี และลดก๊าซเรือนกระจกได้ 46.4 ตันต่อปี โดยโรงพยาบาลได้นำผลประหยัดจากการติดตั้งระบบฯ ไปจัดทำโครงการ “การเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยวัณโรคด้อยโอกาส” และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

แพทย์หญิงขนิษฐา เจริญขจรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม กล่าวขอบคุณไทยออยล์ ที่เข้ามาสนับสนุนโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลพนัสนิคมช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ทำให้โรงพยาบาลสามารถนำผลประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าไปจัดทำโครงการ “การเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยวัณโรคด้อยโอกาส” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้โรงพยาบาลเข้าถึงพลังงานทางเลือก ขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ปัจจุบันโรงพยาบาลพนัสนิคม ถือเป็นศูนย์กลางการให้บริการกับประชาชนโดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายในการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคที่ซับซ้อนมากมารักษาที่โรงพยาบาลฯ ผลจากโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของไทยออยล์จะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสได้ดียิ่งขึ้น.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password