สนง.ศาลฯหารือ ‘บัญชีกลาง’ ดึง e-Document เพิ่มความสะดวกงานบริการของศาล

เลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมหารืออธิบดีกรมบัญชีกลาง ถึงแนวทางการอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนที่ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของศาล ตามนโยบายประธานศาลฎีกา

นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม เข้าหารือกับ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะ เกี่ยวกับแนวทางการอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนที่ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของศาลยุติธรรมเพื่อรองรับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของศาลยุติธรรมและกรมบัญชีกลาง ได้โดยง่าย สะดวก ประหยัด และรวดเร็ว โดยถือความต้องการของผู้รับบริการดังกล่าวเป็นศูนย์กลาง สอดคล้องกับนโยบาย “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” ของประธานศาลฎีกา ณ กรมบัญชีกลาง  ถนนพระรามที่หก วันที่ 9 ก.พ.2566.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password