ป.ย.ป. ประชุมร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชลบุรี ใช้ระบบ e-Document เป็น ดิจิตอล

Post Views: 774 สำนักงาน ป.ย.ป. จัดการประชุมขับเคลื่อนการใช้ ระบบ e-Document ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชลบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ก.พ.ร., สพร., โทรคมนาคมแห่งชาติ, ไปรษณีย์ไทย ฯลฯ เพื่อเตรียมยกเลิก การใช้เอกสาร รูปแบบ กระดาษ เป็น ดิจิตอล วันที่ 14 มิถุนายน 2566 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ…

Read More

สนง.ศาลฯหารือ ‘บัญชีกลาง’ ดึง e-Document เพิ่มความสะดวกงานบริการของศาล

Post Views: 1,172 เลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมหารืออธิบดีกรมบัญชีกลาง ถึงแนวทางการอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนที่ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของศาล ตามนโยบายประธานศาลฎีกา นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม เข้าหารือกับ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะ เกี่ยวกับแนวทางการอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนที่ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของศาลยุติธรรมเพื่อรองรับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของศาลยุติธรรมและกรมบัญชีกลาง ได้โดยง่าย สะดวก…

Read More

องค์กรตรวจสอบย้ำชัด! e-Document ใช้ทำธุรกรรมภาครัฐไม่ขัดระเบียบราชการ

Post Views: 1,201 “สตง. – กรมบัญชีกลาง” สนับสนุนการขับเคลื่อนให้เกิดการพลิกโฉมการปฏิบัติราชการภาครัฐ ด้วยระบบ e-Document ด้าน สตง.ยืนยัน! งานผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารกระดาษประกอบการตรวจรับ ชี้! ถูกระเบียบราชการ แถมยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐอีก รายงานข่าวจาก สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) แจงกรณีที่พบว่า การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งยังคงมีการใช้ระบบเอกสารที่เป็นกระดาษควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ นั้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความชัดเจนและความมั่นใจแก่หน่วยงานภาครัฐ ในการใช้ระบบ e-Documentว่าเป็นไปตามกฎ…

Read More

Page 1 of 1

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password