BAM-สภากาชาดไทย ส่งมอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผู้บริหารและพนักงาน BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย ส่งมอบบ้าน ในโครงการ HOME&HOPE สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายวุฒิพงศ์ บุญยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคใต้ตอนบน นางสาวภัทรภร ศรีนิลรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วย นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน และ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมส่งมอบบ้าน BAM “โครงการ HOME&HOPE: การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย” ให้แก่ นางสาวนารี ท่าพิมาย ณ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ด้วยการปลูกสร้างบ้านที่มั่นคงและปลอดภัยให้กับผู้ด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password