พาณิชย์ เจรจา เกาหลี เปิดตลาด”มะม่วง-ทุเรียน”เพิ่ม

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขานรับมติครม.จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน อ้อน เกาหลี เปิดตลาดมะม่วง-ทุเรียนเพิ่ม

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 มี.ค. คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ไทยร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยการตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-เกาหลีใต้ (ASEAN-Korea Industrial Innovation Center: AKIIC) คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนมิ.ย. 2565 เพื่อร่วมกันทำวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

“สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะเป็นผู้แทนไทยร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ AKIIC เพื่อผลักดันความร่วมมือสาขาอุตสาหกรรมที่ไทยได้ประโยชน์ อาทิ อุตสาหกรรม 4.0 ยานยนต์ เกษตรอัจฉริยะ แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง เครื่องมือแพทย์ และอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งเป็นสาขาที่เกาหลีมีความเชี่ยวชาญ เชื่อว่าจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้เกิดมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น”

ทั้งนี้ อาเซียนและเกาหลีใต้ อยู่ระหว่างศึกษาการทบทวนความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ (AKFTA) ให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการมากขึ้น ฝ่ายไทยเสนอให้เกาหลีใต้เปิดตลาดสินค้าเพิ่มขึ้น อาทิ มะม่วง ทุเรียน มันสำปะหลังอัดเม็ด พลาสติก พาร์ติเคิลบอร์ด สิ่งทอ และสินค้าประมง

สำหรับในปี 2564 การค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ขยายตัวสูงสุดในรอบ 30 ปี เป็นคู่ค้าอันดับ 9 ของไทย โดยไทยส่งออก มูลค่า 5,883 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจาก มูลค่า 9,919 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง และไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และนับตั้งแต่ที่ความตกลง AKFTA มีผลใช้บังคับเมื่อปี 2553 พบว่า การค้ารวมของไทยมีมูลค่า 15,802 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 92%

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password