บอร์ด ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานลูกค้าถึงเมืองกระบี่

รื่นวดี สุวรรณมงคล” นำทีมบอร์ด ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ จ.กระบี่ ตรวจเยี่ยธุรกิจยางพาราและชุมชนเลี้ยงผึ้ง ก่อนไปดูกลุ่มโคกหนองนาโมเดล และกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน (ชมภาพบรรยากาศฯ)

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ประธานกรรมการอิสระพร้อมด้วยคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานธุรกิจ การแปรรูปยางพาราของนายบุญชู เกิดสุข ผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ตำบลไสไทย อำเภอเมือง ซึ่งยางพาราที่เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ยางชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเกษตร อะไหล่ยางชิ้น ยางชิ้นส่วนรถยนต์ ส่งจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีมูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาทต่อปี และ ชุมชนบ้านไหนหนัง” ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ ซึ่งมีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งและชันโรง เพื่อเลี้ยงผึ้งโพรง ชันโรง ผลิตกล่องเลี้ยงผึ้ง แปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง กลุ่มธนาคารต้นไม้ ซึ่งปัจจุบันมีต้นไม้จำนวนกว่า 2,000 ต้น และกลุ่มชุมชนท่องเที่ยววิถีชีวิตและธรรมชาติที่งดงามโดดเด่นในชุมชน 

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มโคกหนองนาโมเดล และกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นต้น โดย ธ.ก.ส. ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนและเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โดยมีนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ พื้นที่จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2565.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password