ธอส. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

“รัฐบาล-ป.ป.ช.” นำทีมหน่วยงานรัฐร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล” ด้าน ปธ.ป.ป.ช. ตั้งเป้าลดโกง ด้วยการยกระดับการรับรู้การทุจริต (ค่า CPI) ให้สูงเกิน 50% ตามที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน ธอส.โชว์โปรไฟล์ “องค์กรคุณธรรม-โปร่งใส” 5 ปีติด เข้าร่วมงานนี้

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้มอบหมายให้ นายกฤษดา ปัทมะผลิน ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน เป็นผู้แทนธนาคาร พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล” ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 8,300 หน่วยงาน ได้ร่วมกันจัดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล” ภายใต้แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” 

โดยในงานได้มีการเปิด วีดิทัศน์การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมกันนี้ พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กล่าวประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

(1) ประกาศเจตจำนงของผู้นำประเทศและผู้นำทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปราบปรามการทุจริต

(2) ผสานพลังคนไทยและทุกภาคส่วนให้ตื่นรู้พร้อมต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

และ (3) ให้คนไทยและนานาชาติรับรู้ถึงความมุ่งมั่นและการแก้ไขปัญหาการทุจริตในประเทศไทย

ทั้งนี้ เพื่อผลักดันการยกระดับการรับรู้การทุจริต (ค่า CPI) ให้สูงกว่าร้อยละ 50 ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และในโอกาสเดียวกันนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็น 1 ใน 30 หน่วยงาน ที่ร่วมแสดงสัญลักษณ์การมีส่วนร่วม “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ในปี 2564 ธอส. ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่ระดับคะแนน 99.81 คะแนน สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องมหาปุจฉา ชั้น 6 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โดยถ่ายทอดผ่านโปรแกรม Zoom จากห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password