ธพส. คว้ารางวัล เวที PropertyGuru Thailand Property Awards 2021

ธพส. ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภาครัฐ ที่ใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คว้ารางวัล Best Commercial Landscape Architectural Design ในการประกวด PropertyGuru Thailand Property Awards 2021 จากโครงการอาคารจอดรถและศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ผ่านการจัดงานในรูปแบบออนไลน์  

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ผู้บริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปิดเผยว่า “ธพส. มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมาก ที่ได้รับรางวัล Best Commercial Landscape Architectural Design จากการประกาศผลในงาน PropertyGuru Thailand Property Awards 2021 โดยโครงการอาคารจอดรถและศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) ซึ่งได้รับการออกแบบด้านภูมิสถาปัตย์ที่สามารถเชื่อมโยงทุกการสัญจรจากภายนอกสู่ภายใน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ธพส. ที่ต้องการยกระดับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ สู่การเป็นต้นแบบเมืองสีเขียว คาร์บอนต่ำ”

โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถและศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังอาคารศาลปกครองสูงสุด ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าที่จอดรถ เมื่อก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์เสร็จ อาคารจอดรถหลังนี้จะเป็นเสมือนหน้าบ้านของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการทั้งผู้ที่นำรถมาจอดหรือผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ และที่สำคัญคือสามารถรองรับผู้คนในทุกสภาพร่างกาย เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น

พร้อมด้วย สวนลอยฟ้าสำหรับใช้เป็นที่พักผ่อน ด้วยการออกแบบจัดวางตำแหน่งอาคาร และการสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงกับระบบสาธารณูปโภค จะส่งให้อาคารหลังนี้ตอบทุกโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริงเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ ช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว แก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด และเพื่อเป็นตัวอย่างเมืองต้นแบบของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

“เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะเป็นการยกระดับให้ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กลายเป็นโมเดลของเมืองต้นแบบที่มีความทันสมัยในด้านการจัดการจราจร การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน รวมไปถึงการลดมลพิษในอากาศ และเป็นเมืองที่สร้างความสุขให้กับทุกคนอย่างแท้จริง” ดร.นาฬิกอติภัค ย้ำ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password