ธ.ก.ส.จับมือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหนุนสกต.เปิดตลาดมันเส้นไปจีน

ธ.ก.ส.ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  นำ สกต. กำแพงเพชร จับคู่ธุรกิจบริษัทส่งออกมันเส้น ไปจีน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร วางเป้าเร่งส่งกว่า 6 ล้านกิโลกรัม ภายในมีนาคมนี้ 

นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยหลังจากร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การซื้อขายผลผลิตมันสำปะหลังเส้นระหว่างสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า  ธ.ก.ส. (สกต.) กำแพงเพชร จำกัด กับบริษัท ทาปิโอกา อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  เพื่อเปิดช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร  โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สนับสนุนให้ สกต.กำแพงเพชร เป็นหัวขบวนในการรวบรวมมันสำปะหลังเส้นส่งขายไปยังประเทศจีน จำนวน 6 ล้านกิโลกรัม ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กำแพงเพชร จำกัด ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  

ทั้งนี้ สกต.กำแพงเพชร จะเป็นผู้รวบรวมผลผลิตมันสำปะหลังเส้นจากเกษตรกรสมาชิกโดยตรง  คัดเฉพาะมันสำปะหลังที่มีอายุ 8-12 เดือน  ความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ และทรายไม่เกิน 4 เปอร์เซ็นต์ ให้กับบริษัททาปิโอกา อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด  ซึ่งบริษัทฯจะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 7.60 บาท และจะโอนเงินให้สกต.กำแพงเพชร โดยตรง ก่อนรถขนส่งจะออกจากโกดังของ สกต.ฯ  คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน 18 วัน 

นายณรงค์กล่าวอีกว่า การดำเนินการจับคู่ธุรกิจนับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการขายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะในการดำเนินธุรกิจให้แก่สกต.  ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมสร้างความสมดุลราคาให้กับสินค้าเกษตร.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password