กรมสรรพากรเร่งคืนภาษีแล้วกว่า 78 % กว่า 1.5 หมื่นล.

กรมสรรพากรเร่งคืนภาษีบุคคลธรรมดาปีภาษี 64 ให้กับผู้ที่ขอคืนไปแล้วกว่า 1.67 ล้านแบบ สูงถึง  78% จากผู้ที่ขอคืนภาษี 2.18 ล้านแบบ จำนวนเงินที่คืนให้แล้ว 15.4 ล้านบาท หวังเติมเสริมสภาพคล่องทางการเงิ ให้ประชาชน โดยผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินและได้รับภาษีคืนแล้ว ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ยื่นเอกสารประกอบการขอคืนถูกต้อง และผูกบัญชีธนาคารที่ขอคืนกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพากรได้เร่งดำเนินการพิจารณาและอนุมัติคืนภาษีตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2564 ที่ผู้เสียภาษียื่นขอคืนภาษีไปแล้วรวมจำนวน 1,679,208แบบ จากแบบที่ยื่นขอคืนทั้งหมด 2,188,287 แบบ คิดเป็น ร้อยละ 78 เป็นจำนวนเงินภาษีที่คืนให้แล้วรวม 15,426 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 14 มีนาคม 2564) สำหรับผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินและได้รับภาษีคืนจากกรมสรรพากรไปแล้ว เนื่องจากเป็นผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต มีการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีถูกต้องครบถ้วน และมีการผูกบัญชีธนาคาร  ที่ขอคืนกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีที่ขอคืนภาษีสามารถตรวจสอบ และติดตามสถานะการขอคืนภาษีได้ด้วยตนเองที่ www.rd.go.th ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

“วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นวันสิ้นสุดเวลาการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 และภ.ง.ด.91 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต จานถึงขณะนี้ มีผู้ยื่นแบบฯแล้วรวมทั้งหมด 4,297,589 แบบ  จึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี ๒๕๖๔ ยื่นแบบฯ ตามกำหนดเวลาดังกล่าว เพื่อลดภาระค่าปรับและเงินเพิ่ม โดยสนับสนุนให้ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน (TAX from Home) สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด – 19” โฆษกกรมสรรพากร ย้ำ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password