คลังชี้! ยอดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 พุ่งแซงเฟส 3 แล้ว

“โฆษกคลัง” อัพเดท 3 โครงการรัฐปมมาตรการรักษาระดับการบริโภคในไทย ชี้จนถึงช่วงกลางดึก 17 ก.พ. มียอดสะสมรวม 37.65 ล้านราย ยอดใช้จ่ายกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท เฉพาะคนละครึ่งเฟส 4 มียอดลงทะเบียนเกินเฟส 3 เล็กน้อยที่ 26.4 ล้านราย แต่ใช้จ่ายจริงแค่ 25.47 ล้านราย  ย้ำ! กลุ่มเข้าใหม่ต้องรีบใช้จ่ายก่อนสิ้น ก.พ.นี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการรัฐที่เกี่ยวข้องกับมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565ประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 พบว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 37.65 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 35,781.37 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 12.40 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 2,467.72 ล้านบาท

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.03 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 204.85 ล้านบาท

3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 24.22 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 33,043.3 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 2.7 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 65.5 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 24.49 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 33,108.8 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 16,785.2 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 16,323.6 ล้านบาท และ มียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 13,156.8 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 5,987.9 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,507.8 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 11,829.9 ล้านบาท ร้านบริการ 571.8 ล้านบาท และ กิจการขนส่งสาธารณะ 54.6 ล้านบาท โดยมี ประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จทั้งหมด 26.4 ล้านราย

ทั้งนี้ มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 แล้ว จำนวน 25.47 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย สำหรับ ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 1.98 หมื่นราย

สำหรับ ข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีการใช้จ่ายสะสม 897.8 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 462.2 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 435.6 ล้านบาท และในส่วนของ ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม มีจำนวน 9 หมื่นราย

“ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ทั้งนี้ สำหรับโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ประชาชนกลุ่มเดิมฯ สามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ได้ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” อย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องเริ่มใช้สิทธิภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ” โฆษกกระทรวงการคลัง ย้ำ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password