กยท. เคาะแล้ว! ส่วนต่างชดเชยรายได้ชาวสวนยาง งวดที่ 4 พร้อมจ่าย ก.พ.65นี้


การยางแห่งประเทศไทย เคาะตัวเลขส่วนต่างชดเชยรายได้ชาวสวนยาง โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 งวดที่ 4 ยอดชดเชยรวมกว่า 647 ล้านบาท พร้อมจ่ายชาวสวนยางภายในเดือนกุมภาพันธ์ นี้

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างชดเชยรายได้ให้กับชาวสวนยาง งวดที่ 1 เดือนตุลาคม และ งวด 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2564 และงวดที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2564 ได้เริ่มโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว ตั้งแต่วันที่14 มกราคม ที่ผ่านมา ยอดโอนรวมแล้วกว่า 2,000 ล้านบาท

ล่าสุด กยท. ได้กำหนดราคายางพาราอ้างอิงในงวดที่ 4 ดังนี้ ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดี อยู่ที่ 54.96 บาท/กก. ชดเชย 5.04 บาท/กก. ราคาน้ำยางสด DRC 100% อยู่ที่ 52.64 บาท/กก. ชดเชย 4.36 บาท/กก. และราคายางก้อนถ้วย (DRC 50%) อยู่ที่ 23.53 บาท/กก. จึงไม่ชดเชย เนื่องจากราคาขายยางก้อนถ้วยสูงกว่าราคาประกันที่ตั้งไว้ โดยคาดว่าพร้อมจ่ายส่วนต่าง งวดที่ 4 ยอดรวมกว่า 647 ล้านบาท ให้เกษตรกรภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเสริมว่า ขณะนี้ความต้องการใช้ยางของโลกมีแนวโน้มที่สวนทางกับผลผลิตยางในตลาด ทำให้เกิดการขาดแคลนด้านวัตถุดิบ สาเหตุมาจากการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงอุตสาหกรรมด้านยางพารากลับมาขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

ซึ่ง กยท. จะมีมาตรการเข้ามาสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางไม่ต้องเร่งโค่นยางเก่า แต่สามารถเพิ่มรายได้จากต้นยางเดิม โดย กยท. สนับสนุน ปัจจัยการผลิต รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมทำให้มีน้ำยางเพิ่ม มีผลผลิตส่งออกสู่ตลาด เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องชาวสวนยาง.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password