ธ.ก.ส.โอนประกันรายได้ให้ชาวนารอบใหม่กว่า 1.5 หมื่นครัว

ธ.ก.ส. โอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 งวดที่ 1-14 (เพิ่มเติม) และงวดที่ 15 ให้เกษตรกรอีกกว่า 1.5 หมื่นครัวเรือน วงเงินรวมกว่า 150 ล้านบาท เผยยอดการโอนเงินรวมแล้วกว่า 85,000 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4.6 ล้านครัวเรือน

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินประกันรายได้เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในงวดที่ 1-14 (เพิ่มเติม) พร้อมงวดที่ 15 จำนวน 154.63 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 15,631 ครัวเรือน  ส่งผลให้ภาพรวมการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ไปแล้วจำนวน  85,705.09 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้ว 4,602,852 ครัวเรือน

ทั้งนี้ การโอนเงินประกันรายได้ให้กับเกษตรกรครั้งนี้  เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password