สรรพากรแจงสิทธิลดหย่อนภาษี ไม่ใช้เอกสารอีกแล้ว

รู้ยัง? การใช้สิทธิลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ชื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย ไม่ต้องใช้เอกสารอีกต่อไปแล้ว

กรมสรรพากรแจงสิทธิการลดหย่อนภาษี สำหรับสัญญากู้ยืมเงินที่เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ชื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย ไม่ต้องใช้เอกสารแล้ว (ตามภาพประกอบ)

 ผู้กู้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้รวดเร็ว

 ไม่ต้องเก็บเอกสาร

 แจ้งธนาคารหรือผู้ให้กู้ยืมส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password