บอร์ด คปภ. ดัน ‘ชัยยุทธ์’ นั่งรองเลขาฯด้าน กม.

บอร์ด คปภ. เห็นชอบหนุน “ชัยยุทธ มังศรี ” ขึ้นนั่งเก้าอี้รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์

รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ทางคณะกรรมการ คปภ. ได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอให้ นายชัยยุทธ มังศรี ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง โดยมีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ นายชัยยุทธ มังศรี เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ก่อนที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password