‘รมช.มนพร’ ทุกฝ่ายร่วมดูแล สวล. ก่อมมอบรางวัล Safety Awards ให้ 4 เรือบรรทุกน้ำมัน

“รมช.คมนาคม” ร่วมสมาคม IESG นำมอบรางวัล Safety Awards  ย้ำ! ให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม เหตุเพราะไม่ใช่เพื่อตนเอง แต่เพื่อทุกฝ่ายบนโลกนี้ ระบุ! ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวแสดงความยินดีกับ สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) ว่า การมอบรางวัลให้กับเรือดีเด่นด้านความปลอดภัยกับเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดีเด่น 3 ปีซ้อน (ปี 2564-2566)  จำนวน 4  ลำ  ณ โรงแรมเซอราตัน แกรนต์ กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงคมนาคม ที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างค่านิยมที่เหมาะสมของผู้ใช้ระบบขนส่ง และพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบการ

“กระทรวงคมนาคม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งในประเทศไทย ทั้งการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ (13 ธ.ค.2566 ) ถือเป็นความภาคภูมิใจ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน  แสดงให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศไทย ที่ได้ปฏิบัติงาน โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของหน่วยงาน และต่อผู้อื่น” รมช.คมนาคม ระบุและว่า…

เป็นที่ทราบกันดีในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันได้รณรงค์ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย มาโดยตลอด รวมถึงงานรณรงค์เพื่อเสริมสร้างและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการมอบรางวัลความปลอดภัยให้กับหน่วยงาน  ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่น ของสมาคม IESG ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน และกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจร่วม ในการยกระดับมาตรฐาน การจัดการเพื่อความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ให้พัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในเวทีต่างประเทศ 

“ดิฉันมีความเชื่อมั่นว่า การมอบรางวัลในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน รวมทั้งผู้ที่ได้รับรางวัล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานทั้งต่อหน่วยงาน ต่อสังคม และประเทศชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยและของโลก อันจะเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างจิตสำนึกที่แสดงให้เป็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน” นางมนพร กล่าวในที่สุด.    

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password