วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารดึงสถานประกอบการยกระดับ ‘กำลังคนสมรรถนะสูง’

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ร่วมลงนาม MOU กับสถานประกอบการในเครือ ใช้ “สกลนครโมเดล” ยกระดับสร้าง “กำลังคนสมรรถนะสูง” นำร่องด้านยานยนต์ และไฟฟ้า ตอบโจทย์พื้นที่มุกดาหาร ในฐานะเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอีสาน  

เมื่อช่วงสายวันที่ 13 ธ.ค. 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร, วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ลงนาม MOU กับสถานประกอบการ ตาม โครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการสถานบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 กับสถานประกอบการในเครือ เพื่อรองรับนักศึกษาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ ทั้งระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี

ดร.จักรี ต้นเชื้อ ผู้อำนวยการพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ผู้เกี่ยวข้องในการลงนามครั้งนี้ กล่าวว่า ด้วย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ซึ่งการลงนามเป็นไปตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ต้องมีการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ

โดยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ทาง คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาได้ลงไปตรวจเยี่ยมประสานขอความร่วมมือกับทางสถานประกอบการ ในการรับนักศึกษาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ ทั้งระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี โดยสถานประกอบการหลายแห่งยินดีที่จะลงนามร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อรองรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ ต่อไป

ด้าน นายสถิต สำราญสุข กล่าวในนาม สถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ว่า ขอขอบคุณ ประธานกรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารสถานประกอบการ เป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติมาลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกับสถานศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ในพื้นที่ของมุกดาหาร ซึ่งอยู่ติดชายแดน สปป.ลาว เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนอีสาน ในการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง สถาบันฯ ใช้รูปแบบ “สกลนครโมเดล” ซึ่งส่วนหนึ่งในการยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงในวันนี้ โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือที่ทันสมัย

จึงขอความอนุเคราะห์กับสถานประกอบการ ซึ่งอยู่หน้างาน ปฏิบัติจริง อยู่กับอุปกรณ์เครื่องมือสื่อต่างๆ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้นักเรียนได้ฝึกหัดเรียนรู้ และปฏิบัติจริง เพื่อส่งผลผลิตร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจังหวัดมุกดาหาร ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภันฑ์จากพืช และผลิตภันฑ์จากยาง ตลอดจนส่งผลผลิตร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ ของจังหวัด.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password