กรุงไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่อย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ทศวรรษ ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน โดยนำเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ของสหประชาชาติ มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินงานทุกขั้นตอน ล่าสุด ธนาคารได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับ “AAA” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

สำหรับการก้าวสู่ศักราชใหม่ ปี 2567 ธนาคารกรุงไทยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “Sustainable Celebration” หรือการเฉลิมฉลองอย่างยั่งยืน โดยจัดทำ ปฏิทินแขวนและปฏิทินตั้งโต๊ะ ที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 100% ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 769.83 ตัน ลดการใช้ไม้ใหม่ลงถึง 9,520 ต้น ลดการใช้พลังงานน้ำ 2,106,496 ลิตร ลดการใช้พลังงานไอน้ำ 298.31 ตัน และ ลดการใช้พลังงานทั้งหมด 48,300 กิโลวัตต์-ชั่วโมง สำหรับปฏิทินแขวน ออกแบบภายใต้แนวคิด “ถวายชัยมงคล เจริญพระชนม์ 72 พรรษา” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และปฏิทินตั้งโต๊ะ ภายใต้แนวคิด “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคาร

ทั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2024 ธนาคารกรุงไทยได้นำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในการรังสรรค์ต้นคริสต์มาสและซุ้มปีใหม่ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท อาทิ ขวดน้ำดื่มและฝาขวดที่รวบรวมจากสำนักงานใหญ่ ไม้ OSB (Oriented Strand Board) ที่บีบอัดจากเศษไม้เหลือใช้ เศษผ้า เศษท่อ PVC เศษยางหุ้มท่อแอร์ และเศษเหล็กจากโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมประดับด้วยหลอดไฟ LED ที่ปล่อยความร้อนน้อยกว่าหลอดไฟทั่วไปและปราศจากรังสี UV นับเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่ไร้คุณค่าให้กลับมาสวยงามและมีคุณค่าอีกครั้ง

ตลอดปี 2566 ธนาคารได้ลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อดำเนินโครงการ กรุงไทยรักชุมชน อาทิ ร่วมกับมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า ในพื้นที่บ้านหนองกระทิง และบ้านคลองมะหาด จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ UNDP ประเทศไทย และ มูลนิธิรักษ์ไทย เดินหน้าสนับสนุนเกาะเต่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนท้องถิ่น ตลอดจนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) นอกจากการลงพื้นที่กับชุมชนต่าง ๆ แล้ว

ธนาคารกรุงไทย ยังจัด โครงการ Waste Management บริหารจัดการขยะภายในองค์กรแบบครบวงจร ด้วยแนวคิด Care for the World : แยกขยะเพื่อโลก ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะจากเศษอาหารได้ถึง 1,845 กิโลกรัม โดยได้ดินและปุ๋ยเพื่อนำไปปลูกต้นไม้ 553.5 กิโลกรัม ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 4,667.85 กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่า ซึ่งเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่อายุ 10 ปี จำนวน 518 ต้น หรือเป็นการปลูกป่าถึง 4.6 ไร่ รวมถึงการติดตั้งตู้ Relife Machine เก็บขวดพลาสติกใช้แล้วไปได้กว่า 12,000 ใบ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 100 กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่า

ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานของธนาคาร ที่สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password