สรรพสามิตภาค 9 ขานรับนโยบายต้นสังกัด – ร่วมวางกลยุทธ์ปราบปรามตามยุทธศาสตร์ EASE Excise

อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการหน่วยงานในสังกัด สสภ.9 พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนกลยุทธ์กลางด้านการปราบปรามเพื่อขับเคลื่อนกรมฯ ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจเยี่ยม รับฟังผลการปฏิบัติราชการ และมอบนโยบายให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 โดยมี นายภาณุพงศ์ ศรีเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายฯ

ในการนี้ เจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม จากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ได้ร่วมกันวางแผนกลยุทธ์กลางด้านการปราบปรามให้ตรงกลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตตามแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต EASE Excise และนำเสนอผู้บริหารรับฟังเพื่อให้ข้อเสนอแนะดังกล่าว

นอกจากนี้ อธิบดีกรมสรรพสามิต ยังได้มอบเงินรางวัลเสี่ยงภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการกรมสรรพสามิตอนุมัติการจัดสวัสดิการ ดังนี้ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา 2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี 3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส 4. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา ในเขตอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password