เปิดตัว ‘ออมเพลิน’ หนุนแรงงานนอกระบบใช้จ่ายผ่านเป๋าตังได้เงินออมรับวัยเกษียณ

ปลัดกระทรวงการคลังนำทีมพันธมิตร ร่วมเปิดแอปฯ “ออมเพลิน” ออมเงินผ่านการใช้จ่ายบนแอปฯเป๋าตัง เผย! นับเป็นบริการออมเงินรูปแบบใหม่สำหรับแรงงานนอกระบบ รองรับคนวัยเกษียณในยุคสังคมผู้สูงอายุ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง, มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) โดยการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ร่วมกับ หน่วยงานของกระทรวงการคลัง อาทิ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และธนาคารกรุงไทย จัดแถลงข่าว เปิดตัวการให้บริการ “ออมเพลิน” บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง หนุนกลุ่มเป้าหมายแรงงานนอกระบบให้สะสมเงินออมตามที่ได้ตั้งเป้าหมายของตนเอง ไว้ได้อย่างอัตโนมัติ (automatic saving) ในทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายชำระเงินซื้อสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) โดยมี นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วย นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการ สศค. นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการกอช. ร่วมแถลงข่าว

นายลวรณ กล่าวว่า บริการ “ออมเพลิน” ถือเป็นการให้บริการออมเงินรูปแบบใหม่สำหรับแรงงานนอกระบบ ที่ถูกพัฒนาจากแนวคิด “การออมเงินอัตโนมัติเพื่อการเกษียณ” กระตุ้นให้มีการออมเงินด้วยตัวเองทุกครั้งที่ใช้จ่าย โดยเชื่อมกับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (G Wallet) เพื่อสะสมเงินเข้า กอช. สร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้กับแรงงานนอกระบบ อีกทั้งยังเป็นการนำร่องนวัตกรรมบริการการออมเพื่อการเกษียณอายุให้กับแรงงานนอกระบบ ก่อให้เกิดการออมระยะยาว ผ่าน กอช. ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างหลักประกันที่มั่นคงหลังเกษียณอายุ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และช่วยลดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนในอีกทางหนึ่ง

“ผมคาดหวังจะเห็นพัฒนาการของ “ออมเพลิน” จากเฟสแรกที่มีการเปิดตัวในวันนี้ (27) ไปสู่เฟส 2 และเฟสต่อๆ ไป โดยเฉพาะการดึงเอาผู้ประกอบการเจ้าของสินค้าและบริการเข้าร่วมในการให้บริการ “ออมเพลิน” พร้อมกับการจัดโปรโมชั่นในทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าและบริการของผู้ประกอบการรายนั้นๆ ด้วยการมอบเงินออมคืนให้ลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านแอปฯเป๋าตังปลัดกระทรวงการคลัง ระบุ

ด้าน นายพรชัย กล่าวเสริมว่า จากการสำรวจพฤติกรรมการออมของครัวเรือน ที่จัดทำโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อปี 2563 และการสำรวจโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบสัดส่วนของครัวเรือนไทยมีการออมประมาณร้อยละ 74.1 โดยร้อยละ 66.4 เป็นการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายุ แต่มีเพียงร้อยละ 18.2 เท่านั้น ที่ทำได้จริงตามแผน โดยเหตุผลหลักของการที่ไม่สามารถเก็บเงินออมได้ คือ มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย 

ดังนั้น การพัฒนาบริการ “ออมเพลิน” ในโครงการส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุสำหรับแรงงานนอกระบบด้วยแนวคิด “Automatic Saving for Retirement”  จึงเป็นการปรับพฤติกรรมให้สามารถออมเงินตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ในขณะที่มีการใช้จ่ายชำระเงินซื้อสินค้าแต่ละครั้ง โดยไม่ต้องรอให้มีเงินเหลือถึงค่อยเก็บออม 

“ในเฟสแรกของโครงการนี้ เงินออมจะถูกสะสมไว้ใน กอช. และผู้ออมจะได้รับเงินสมทบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กอช. กำหนด นอกจากนี้ ในบริการออมเพลินนี้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและแผนการลงทุนควบคู่ไปด้วย” ผอ. สศค. ย้ำ

ส่วน นางสาวจารุลักษณ์ กล่าวว่า กอช.มีภารกิจในการส่งเสริมการออมทรัพย์ให้กับประชาชนที่เป็นแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีจุดมุ่งหมายในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตของประชาชนกลุ่มนี้ ได้ใช้สิทธิสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง สอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เนื่องจากประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างระบบการออมที่เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมถึงรองรับสภาพสังคมของประเทศที่ก้าวสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ

“การออมเงินเพื่อการเกษียณสำหรับแรงงานนอกระบบ ยังขาดการตระหนักรู้และขาดทักษะการวางแผนทางการเงินในระยะยาว ซึ่งในวันนี้ กอช.มีสมาชิกกว่า 2.56 ล้านคน (ณ 30 ต.ค.2566) และมีแรงงานนอกระบบที่ยังมีสิทธิเป็นสมาชิกอีกกว่า 8 ล้านคน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญของการออมเป็นวาระแห่งชาติ สำหรับการออมกับ กอช. ผ่านช่องทาง “ออมเพลิน” ถือเป็นการออมทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆ และนับเป็นการออมแบบหยอดกระปุกเก็บเงินดิจิทัลไม่ต่างจากสมัยที่ยังเป็นเด็ก” เลขาธิการ กอช. ย้ำ

สำหรับผู้ที่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กอช. เพียงมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถึงอายุ 60 ปี โดยตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่ “ไลน์ กอช.” พร้อมส่งเงินขั้นต่ำ 50 บาท/ครั้ง สูงสุด 30,000 บาท/ปี ในเดือนถัดไปจะได้รับเงินสมเพิ่มสูงสุด 100% หรือไม่เกิน 1,800 บาท/ปี ในเดือนหน้าสมาชิกสามารถนำเงินส่งออมกับ กอช.ได้ที่แอปฯออมเพลิน

นางสาวจารุลักษณ์ กล่าวอีกว่า โครงการฯ นี้ มุ่งหวังให้เกิดการออมอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะเป็นการเก็บออมในจำนวนเงินเพียงเล็กน้อยต่อครั้งที่มีการชำระซื้อสินค้า โดยกำหนดเงินออมขั้นต่ำเพียง 5 บาท  และเมื่อสะสมครบ 50 บาท จะสามารถนำส่งเงินเข้า กอช. ได้ทันที สำหรับผู้ที่ออมเงินผ่านบริการออมเพลินตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2567 จะได้รับสิทธิพิเศษ โดยได้รับเงินสมทบสูงสุด 100 บาทต่อเดือน พร้อมรับสิทธิลุ้นรับเงินรางวัล 500 บาท โดยในแต่ละเดือนมีจำนวน 500 รางวัล และพร้อมสิทธิลุ้นรับเงินสมทบเพิ่มเติมสูงสุดถึง 100,000 บาท

ขณะที่ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญในการนำนวัตกรรม Digital Technology มาพัฒนาสร้างคุณค่าต่อลูกค้า ประชาชนและสังคม โดยเฉพาะ นวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) ให้กับประชาชนคนไทยในยุค Digital Economy เพื่อให้คนไทยมีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้อง นำไปสู่การบริหารจัดการทางการเงินที่ตรงเป้าหมายของตัวเอง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยในทุกกลุ่มทุกมิติ โดยที่ผ่านมา ธนาคารได้พัฒนา “เป๋าตัง” ซึ่งเป็น Thailand Open Digital Platform ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 40 ล้านคน มาช่วยให้ประชาชนคนไทยมีโอกาสเข้าถึงการออมและการลงทุนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการลงทุนด้วยเงินทุนเริ่มต้นจำนวนน้อย

“เป็นที่ทราบกันดีว่า ในโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจประเทศไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ภายในปี 2573 สัดส่วนของประชากรไทยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะสูงถึง 28% ของประชากรทั้งหมด การตระหนักถึงการออมเงินระยะยาว เพื่อให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ โดยเฉพาะการส่งเสริมการออมให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ที่มีจำนวนมากกว่า 20 ล้านคน” กก.ผจก.ใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ระบุและว่า การมีเครื่องมือที่สนับสนุนการออม นอกจากจะช่วยสนับสนุนการมีวินัยการเงินแล้ว ยังช่วยส่งเสริม Safety Net  หรือความมั่นคงของชีวิต ในยามสูงวัยอีกด้วย บริการออมเพลิน จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อตอบโจทย์แรงงานนอกระบบ ซึ่งยังขาดหลักประกันทั้งด้านสุขภาพ สวัสดิการและหลักประกันด้านการเงิน

 ดังนั้น ธนาคารจึงได้พัฒนา บริการออมเพลิน บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง มาเป็นกลไกสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบ สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน รวมทั้งสร้างวินัยการออมเงิน เพื่อการเกษียณอายุของตนเองมากขึ้น ด้วยแนวคิด Automatic Saving for Retirement ออมอัตโนมัติเพื่อความมั่นคงวัยเกษียณ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างวินัยในการออมเงินให้กับแรงงานนอกระบบ ผ่านการจับจ่ายใช้สอยด้วยการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน G-Wallet โดยใช้งานง่าย สะดวก สะสมเงินออมทุกวันในทุกครั้งที่ใช้จ่ายแบบอัตโนมัติ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง สมัครบริการและใช้จ่ายผ่านออมเพลิน โดยทุกครั้งที่ใช้จ่าย จะหักเงินออม 5 บาท  สะสมครบ 50 บาท กดนำส่งเข้ากองทุนกอช.ได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา และยังได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล เสริมสร้างหลักประกันในชีวิตให้กับแรงงานนอกระบบให้มีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว รองรับการก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ”

ธนาคารกรุงไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริการ “ออมเพลิน” นี้ จะช่วยให้คนไทยที่เป็นแรงงานนอกระบบ สามารถเข้าถึงการออม การลงทุน และสร้างหลักประกันทางการเงินที่มั่นคงให้กับชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ในทุกมิติ ตามวิสัยทัศน์ กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” นายผยง กล่าวทิ้งท้าย

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.aomplearn.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ออมเพลิน –  Aomplearn หรือ LINE ID : @Aomplearn.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password