กรุงไทย ‘หนึ่งเดียวของไทย’ คว้ารางวัลความยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิค 

“โครงการกรุงไทยรักเกาะเต่า” จ.สุราษฎร์ธานี หนุนให้แบงก์กรุงไทย เข้ารับรางวัลการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิค The 2023 Asia-Pacific Sustainability Action Award จากสถาบันเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนของไต้หวัน นับเป็นองค์กรหนึ่งเดียวจากประเทศไทย ที่คว้ารางวัลดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิค 

นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ ผู้บริหารสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคาร รับรางวัล “การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิค The 2023 Asia-Pacific Sustainability Action Award (APSAA)” จากสถาบันเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนของไต้หวัน (TAISE) โดยได้รับรางวัลด้านการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Action Award) จาก  “โครงการกรุงไทยรักเกาะเต่า” ที่มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนเกาะเต่าให้เข้มแข็ง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน พร้อมรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ (UN) เป้าหมายที่ 8 ด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและครอบคลุม สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานที่ดีและมีคุณค่าสำหรับทุกคน ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยเป็นองค์กรจากประเทศไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ 

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ UNDP มูลนิธิรักษ์ไทย และเทศบาลตำบลเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี พัฒนาชุมชนเกาะเต่า โดยฟื้นฟู ดูแลรักษา และวางแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โดย ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว ระดมทุนกว่า 2.7 ล้านบาท ในรูปแบบ Crowd Funding  เพื่อสร้างอาชีพให้กับคนขับเรือท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยจ้างเก็บขยะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่รอบเกาะ ซึ่งสามารถเก็บขยะได้กว่า 40 ตัน  พร้อมสร้างอาชีพให้กลุ่มสตรี ด้วยการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้ง ผ้ามัดย้อม และปลาตากแห้ง 

ระยะที่ 2 ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยซั้งปลา ส่งเสริมการทำอาชีพประมงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้าน ทำซั้งปลาจากไม้ไผ่และทางมะพร้าวจำนวน 20 ทุ่น เพื่อสร้างบ้านปลาแบบยั่งยืน สำหรับเป็นตู้เสบียงชุมชน ช่วยฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)

ระยะที่ 3  ต่อยอดเพิ่มรายได้ให้ชุมชน สนับสนุนการท่องเที่ยวยั่งยืน ด้วยการปลูกปะการังเทียม ทำบ้านปลา ทำซั้งปลา เพื่อให้ชาวประมงไม่ต้องออกไปหาปลาไกลจากฝั่ง สามารถช่วยเรือประมงกว่า 40 ลำ ลดรายจ่ายค่าน้ำมัน และเพิ่มรายได้จากการจับปลาได้มากขึ้น

พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงิน การออม และสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับชุมชน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password