“ศุลกากร” ส่งมอบ “หมูเถื่อน” 159 ตู้ ให้ “กรมปศุสัตว์” ดำเนินการตามกฎหมาย

“กรมศุลกากร”ส่งมอบ “หมูเถื่อน” ตกค้าง จำนวน 159 ตู้ กว่า 4 ล้าน กก. ให้ “กรมปศุสัตว์” ดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วยการทำลาย หรือ จัดการโดยวิธีอื่นซึ่งสัตว์ หรือ ซากสัตว์ ที่นำเข้า ผิดกฎหมาย

วันที่ 14 มิ.ย.2566 นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้ตรวจยึดซากสุกรแช่แข็งตกค้าง ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 161 ตู้ จากการตรวจสอบพบซากสัตว์ที่ยึดได้ทั้งหมด มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศและไม่มีแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ประกอบกับไม่มีเอกสารรับรองการฆ่าสัตว์ หรือ สุขศาสตร์ของสัตวแพทย์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด หรือ พาหะของโรคระบาดสัตว์ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศได้

โดยกรมศุลกากรได้อายัดตู้ทั้งหมดและดำเนินการจนคดีถึงที่สุดแล้ว จำนวน 159 ตู้ น้ำหนักรวม 4,313,850 กิโลกรัม และมีหนังสือส่งมอบให้ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อทำลายตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ประกอบระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทำลายหรือจัดการโดยวิธีอื่นซึ่งสัตว์ หรือ ซากสัตว์ที่นำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ อีก 2 ตู้ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินคดีของสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จึงไม่สามารถส่งมอบเพื่อไปทำลายได้

โฆษกกรมศุลกากร กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา กรมศุลกากรได้ยื่นหนังสือให้ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดี กับ ผู้กระทำความผิดรวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะนิติบุคคลและในฐานะส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของ กรมศุลกากร หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ในความผิดนำเข้าซึ่งสัตว์ หรือ ซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้ได้รับโทษตามกฎหมาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อีกทั้งได้เพิ่มมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าประเภทสุกรมีชีวิต เนื้อสุกร และเครื่องในสุกร โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานแก้ไขปัญหาการนำเข้าสินค้าประเภทเนื้อสุกรหรือชิ้นส่วนสุกรที่ผิดกฎหมายและการบริหารจัดการของกลาง ซึ่งประกอบด้วย กรมศุลกากร กรมปศุสัตว์ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เพื่อเป็นการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยจากโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้น ต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password