กรุงไทย คว้า 2 รางวัลใหญ่ โชว์ความสำเร็จแอปฯ “ONE Krungthai”

ธ.กรุงไทย ผงาดเวทีสากล โชว์ความสำเร็จแอปฯ “ONE Krungthai” คว้า 2 รางวัลใหญ่ ตอกย้ำซูเปอร์แอปฯ ของไทย ยกระดับบริการลูกค้า มุ่งขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล

ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ยกระดับการดำเนินงานในทุกด้าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ONE Krungthai” เป็นซูเปอร์แอปฯ และ Workplace in Your Hands สำหรับพนักงานธนาคารกรุงไทย อำนวยความสะดวกในการทำงานทุกด้าน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธนาคารสู่องค์กรดิจิทัล ดังนี้

ระบบงานดิจิทัล ตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ เป็นเครื่องมือปฏิบัติงานที่ทันสมัย โดยพัฒนา Chatbot ระบบตอบคำถามอัจฉริยะ ให้ข้อมูลตอบข้อสงสัยของพนักงาน ครอบคลุมเรื่องระบบงาน ผลิตภัณฑ์และบริการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ระบบจัดการปัญหาอุปกรณ์ในสำนักงาน แจ้งซ่อมและติดตามสถานะการซ่อมได้ทันที อำนวยความสะดวกในการจอง Co-Working Space สำหรับการทำงานนอกสถานที่ สอดคล้องกับการทำงานในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) อำนวยความสะดวกเรื่องการลงเวลาเข้า-ออกงาน และสแกนเปิดประตูเข้าสำนักงานต่างๆ แทนบัตรพนักงาน แจ้งการลา การเบิกค่ารักษาพยาบาล การขอเอกสารต่างๆ และเป็นช่องทางรายงานสุขภาพประจำวัน เพื่อติดตามและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

เพิ่มทักษะพนักงาน (Upskill-Reskill) ONE Krungthai เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ โดยเสริมทักษะด้วย e-Training ระบบฝึกอบรมออนไลน์ เลือกอบรมได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถเข้าระบบการฝึกอบรมจากสถาบันชั้นนำ เช่น Brighter Bee และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องล็อกอิน Training Dashboard แสดงผลแผนการอบรม และประเมินสมรรถนะการทำงาน Training Roadmap ของพนักงานแต่ละตำแหน่ง การCoaching & Feedback ประวัติการฝึกอบรมจะแสดง Certificate & License ที่พนักงานได้รับ

• นำเสนอข้อมูลในรูปแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Content) ทำให้สื่อสารกับพนักงานได้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ลดการส่งข้อมูลที่เกินความจำเป็น เปิดโอกาสให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนพนักงานในแผนกต่างๆ โดยจัดทำ Phonebook สำหรับค้นหาเพื่อนพนักงาน• ผลักดันโครงการกรุงไทยคุณธรรม ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมผ่าน Culture Dashboard ด้วยการปลูกฝังคุณธรรม 5 ส. คือ สร้างสรรค์ สำเร็จ สัตย์ซื่อ สามัคคี และสังคม ในทุกกิจกรรม สร้าง DNA คนกรุงไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เปิดโอกาสให้ชื่นชมผ่านการให้หัวใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงาน ผ่าน

กระดานผู้นำ (Leaderboard) ที่มีชื่อพนักงานที่ได้รับคะแนนสูงสุด และ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) เชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน

ยกระดับประสิทธิภาพบริการลูกค้า โดย ONE Krungthai เชื่อมต่อกับระบบ We care ที่เป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าที่ใช้บริการในสาขา กรณีที่ลูกค้าไม่พึงพอใจบริการ ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการสาขาแบบเรียลไทม์ เพื่อจัดการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ระบบแจ้งเตือน Notification center สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (RM) และพนักงานขาย เพื่อแจ้งเตือนนัดหมาย และวันสำคัญของลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระบบผู้พิทักษ์ ATM พนักงานทุกคนสามารถแจ้งแก้ไขปัญหาการใช้งานตู้ ATM ได้ทันที พร้อมติดตามสถานะการซ่อม ทำให้แก้ปัญหาได้รวดเร็ว และกลับมาให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

สร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ONE Krungthai สร้างประสบการณ์ใหม่ให้พนักงานมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ผ่านการสะสม Badges (ตราสัญลักษณ์) และ Coins (เหรียญ) จากการร่วมกิจกรรม เช่น การอ่านข่าวสารรายวัน การอบรมและทำแบบทดสอบเสริมความรู้ เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบเกม (Gamification) มาพัฒนาแอปฯ โดยเหรียญที่ได้รับนำมาแลกของรางวัล เช่น ไอแพด เครื่องฟอกอากาศ กระเป๋า บัตรชมภาพยนตร์ ส่วนลดร้านค้า บ้านพักสวัสดิการพนักงาน เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานจำนวนมาก

ด้วยฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์รูปแบบการทำงานในยุคดิจิทัล ทำให้ ONE Krungthai สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันในองค์กร (Engagement) พนักงานติดตั้งแอปฯ ในสัดส่วน 99.96% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด 18,000 คน ซึ่งจากความสำเร็จของ ONE Krungthai ส่งผลให้ธนาคารได้รับ 2 รางวัลใหญ่จากเวทีระดับสากล ประกอบด้วย

1.รางวัล International Innovation Awards (IIA) สาขา Organization & Culture จากสถาบัน Enterprise Asia ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการโซลูชัน และวัฒนธรรมองค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ ลงทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

2.รางวัล Employee Experience of the Year จากเวที Asian Experience Awards 2022 จัดโดย The Asian Business Review นิตยสารด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และเทคโนโลยี ในระดับภูมิภาคของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน ตอบโจทย์การทำงานในวิถีชีวิตใหม่

ธนาคารกรุงไทย เดินหน้าพัฒนาแอปฯ ONE Krungthai นำนวัตกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน เป็นเสาหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password