สปสช. แจกฟรี! ถุงยางอนามัย สัปดาห์ละ10 ชิ้น/คน เริ่ม 1 ก.พ.66

สปสช. แจกถุงยางอนามัยฟรี ลงทะเบียนผ่านแอป “เป๋าตัง” เริ่ม 1 ก.พ.นี้ จำนวน 94.5 ล้านชิ้น ดูแลผู้มีสิทธิบัตรทองสัปดาห์ละ 10 ชิ้นต่อคน พร้อมตั้งตู้จ่ายถุงยางอนามัยอัตโนมัตินอกหน่วยบริการหรือในชุมชน เปิดตัว “วันวาเลนไทน์” ประเดิมเมืองพัทยา เริ่มให้บริการ 14 ก.พ.66

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช.ได้บรรจุบริการถุงยางอนามัยเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 30 บาท มาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 บอร์ด สปสช.ได้ปรับวิธีบริหารจัดการโดยแยกงบประมาณจัดซื้อถุงยางอนามัย สำหรับบริการวางแผนครอบครัวออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว พร้อมให้รวมจัดซื้อถุงยางอนามัยสำหรับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยงภายใต้งบประมาณดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ ผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อกระจายให้แก่หน่วยบริการทั้งประเทศ

ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังเริ่ม 1 ก.พ.นี้

“ปี 2566 เตรียมถุงยางอนามัยจำนวน 94.5 ล้านชิ้นให้ผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาทที่อยู่ในวัยเจริญพันธ์ จะได้รับครั้งละ 10 ชิ้นต่อคนต่อสัปดาห์ ไม่เกิน 52 ครั้งต่อคนต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.นี้”

นพ.จเด็จ กล่าวอีกว่า การรับถุงยางอนามัยที่หน่วยบริการประจำและหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเวชกรรม ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ด้านบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ร้านยา และคลินิกชุมชนอบอุ่น ด้วยการลงทะเบียนผ่านแอบพลิเคชัน “เป๋าตัง”

นอกจากนี้ ในส่วนของหน่วยบริการที่มีศักยภาพด้านเอชไอวี สปสช.ยังคงสนับสนุนการให้บริการถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น และบริการด้านเอชไอวีตามสิทธิประโยชน์เช่นเดิม รวมทั้งจะตั้งตู้จ่ายถุงยางอนามัยอัตโนมัตินอกหน่วยบริการหรือในชุมชน นำร่องติดตั้ง 3 จุดบริการในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี กำหนดดีเดย์เริ่มให้บริการวันที่ 14 ก.พ.นี้ซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์ก่อนขยายไปทั่วประเทศต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password